Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro (druk nr 3283).


Poseł Robert Kropiwnicki:

    Wielokrotnie pan poseł Suski próbował mnie obrażać w komisji, wielokrotnie. Żeby jednak kogoś obrazić, trzeba mieć trochę inteligencji i sięgnąć do innego poziomu. Ja nie będę zniżał się do tego poziomu, z którego państwo próbujecie obrzucać błotem, bo uważacie, że błotem przysłonicie prawdę. A tego niestety nie da się zrobić.

    (Poseł Tadeusz Woźniak: Daj sobie spokój.)

    Właśnie taką arogancją...

    (Poseł Tadeusz Woźniak: Daj sobie spokój.)

    ...impulsywnymi obrażeniami próbujecie...

    (Poseł Tadeusz Woźniak: No już, spokój.)

    ...wyprowadzać mnie z równowagi. I to się państwu, muszę powiedzieć, że na szczęście dla tego postępowania, nie uda.

    (Poseł Tadeusz Woźniak: No już, już.)

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panie pośle Woźniak, proszę nie komentować wystąpienia.

    (Poseł Beata Kempa: Mnie jest żal pana posła Kropiwnickiego, popłaczemy się zaraz.)

    Nie czas żałować róż, kiedy lasy płoną. (Wesołość na sali)

    Bardzo proszę, panie pośle.

    Poseł Robert Kropiwnicki:

    To interesujące, panie marszałku, ale nie będę się do tego odnosił. (Wesołość na sali)

    Spróbuję odnieść się do tych nielicznych, w miarę merytorycznych pytań, których naprawdę było dużo mniej. Próbowaliście państwo obrażać mnie, sprawozdawcę, w tym miejscu. Otóż po raz kolejny państwu przypomnę, że wnioski złożone przez pana posła Romanka jako obrońcę zostały zgłoszone na jednym z ostatnich posiedzeń i jednoznacznie miały służyć przedłużeniu postępowania, zablokowaniu tego postępowania, tak żebyśmy go nie skończyli w tej kadencji.

    (Poseł Tadeusz Woźniak: A wy musieliście zdążyć przed wyborami.)

    Wnioskowano o przesłuchanie osób, których zeznania są w dokumentach. Wnioskowano o przesłuchanie osób, których zeznania przytaczamy w tych dokumentach, w sprawozdaniu komisji, które mamy w aktach. W związku z tym nie ma żadnej potrzeby, żeby prokuratorów Engelkinga i pozostałych przesłuchiwać jeszcze raz. Zwrócę też państwu uwagę, że wnioskowałem o to, żeby ograniczyć liczbę świadków nawet w stosunku do tej, która była przedstawiona przez wnioskodawców. Na wniosek pana posła Hoca, posła Prawa i Sprawiedliwości, komisja - do czego przychyliłem się w ostateczności - przesłuchała kolejną grupę prokuratorów, co znacznie wydłużyło postępowanie. Większość tych prokuratorów mówiła, że już nie pamięta tego, co było, ale że ich zeznania są we wcześniejszych sprawozdaniach komisji. Szeroko korzystaliśmy z tych zeznań, więc wzywanie dodatkowych osób po tylu latach nie ma już żadnego sensu, tym bardziej że wcześniej komisje śledcze wykonały swoją pracę.

    Proszę zwrócić uwagę, odpowiadam panu posłowi Mularczykowi, że to jest jawne łgarstwo, panie pośle, nigdy do pana nie mówiłem o tym, że były jakiekolwiek dyspozycje.

    (Poseł Arkadiusz Mularczyk: Jak to nie?)

    Proszę mi nie imputować takich rzeczy.

    (Poseł Arkadiusz Mularczyk: Teraz się pan wypiera.)

    (Poseł Tadeusz Woźniak: Teraz się wypiera.)

    Proszę zwrócić uwagę na to, że postępowanie było prowadzone według jednolitego porządku. Przesłuchiwaliśmy kolejnych świadków według kolejności ich zgłoszenia. Nie było w tym żadnego nadużycia. Wszystkie zarzuty są udokumentowane zeznaniami świadków, zeznaniami złożonymi przed innymi komisjami, zeznaniami z postępowań prokuratorskich. To wszystko jest w dokumentach. Wielu z państwa woli używać argumentów natury emocjonalnej, licząc na to, że mnie zastraszycie, że mnie obrazicie i że w związku z tym nie będę wypełniał swojego mandatu. Mam wrażenie, że niektórzy tworzą swój świat i w tym świecie próbują żyć, egzystować, nie patrząc na to, w jaki sposób działa rzeczywistość.

    (Poseł Tadeusz Woźniak: To wy się na cmentarzach spotykaliście.)

    Aż przykro patrzeć na to.

    (Poseł Tadeusz Woźniak: W swoim świecie.)

    Wniosek mniejszości w moim odczuciu został omówiony, może skrótowo, nie tak, jakby chciał poseł wnioskodawca, ale uważam, że jego główne tezy zostały wymienione. Myślę, że nie ma potrzeby mówienia o tym bardzo szczegółowo, ponieważ jest on zawarty w dokumentach. Nie ma potrzeby, żeby się do tego wyraźnie odnosić.

    Mam nadzieję, że jutro Wysoki Sejm przyjmie sprawozdanie i skieruje ten wniosek do Trybunału Stanu, ponieważ uważam, że naprawdę trzeba dać świadectwo prawdzie i wszystkim tym, którzy cierpieli przez wiele lat, również po to, żeby w przyszłości żaden inny minister nie odważył się wykorzystywać...

    (Poseł Beata Kempa: Przestępcy.)

    ...prokuratury, służb specjalnych do tego, żeby zwalczać swoich przeciwników politycznych, bo to było najgorsze...

    (Poseł Beata Kempa: Przestępcy. Żeby walczyć z korupcją...)

    ...że próbowano tworzyć mityczne układy, po to żeby z nimi walczyć.

    (Poseł Tadeusz Woźniak: Odpowiedz na pytanie, czy głosują w więzieniach na was.)

    To było najgorsze w tym wszystkim.

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panie pośle Woźniak, bardzo proszę nie utrudniać prowadzenia posiedzenia Sejmu.

    (Poseł Tadeusz Woźniak: Ja bym prosił, żeby odpowiedział na moje pytanie, bo tak się rozwinął bardzo.)

    Panie pośle, miał pan czas na zadawanie pytań, a w tej chwili proszę słuchać, występuje sprawozdawca komisji.

    Panie pośle sprawozdawco, bardzo proszę.

    Poseł Robert Kropiwnicki:

    Ostatnia kwestia. Zwrócę państwu uwagę na to, że jeden z wiceprzewodniczących próbował zaskarżyć sposób procedowania w komisji etyki. Komisja etyki uznała, że nie ma żadnych naruszeń w tej sprawie.

    (Poseł Arkadiusz Mularczyk: Niejednogłośnie, trzy do dwóch.)

    W związku z tym uważam, że próbujecie państwo szukać wszelkich argumentów, żeby zablokować to postępowanie. Mam jednak pełne przekonanie, że wam się to nie uda. Dziękuję bardzo, panie marszałku. (Oklaski)Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro


189 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Trybunale...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku - cz. 1
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku cz. 2.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy