Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3919).


Poseł Krzysztof Borkowski:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za tę dyskusję. Cieszę się, że w zasadzie nie było negatywnych opinii i będziemy mogli przystąpić do dalszej pracy. Proszę państwa posłów, żebyśmy przystąpili do pracy, jednocześnie żebyśmy wysłuchali wszystkich uwag. Były konsultacje społeczne, wbrew temu, co mówił tutaj pan poseł z Prawa i Sprawiedliwości, i myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w komisji też wziąć pod uwagę różne czynniki, a także wysłuchać przedstawicieli różnych instytucji.

    Szanowni państwo, jeszcze tylko zwrócę uwagę - nie widzę pana posła Andrzeja Kani - że nie ma tutaj mówienia, która inspekcja jest ważna, ważniejsza. Obydwie inspekcje są ważne i bardzo potrzebne, zarówno inspekcja sanitarna, jak i Inspekcja Weterynaryjna. Każda z nich ma swoje zadania. Natomiast dbając o bezpieczeństwo żywnościowe Polaków, dbając o bezpieczeństwo żywności, chcemy nałożyć to zadanie na jedną inspekcję, żeby była jasność. Chodzi o to, żeby inspekcja, która prowadzi nadzór nad produkcją zwierzęcą, dalej prowadziła ten nadzór - aż do konsumenta, żeby była jasność.

    Daje to szansę zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, ale jednocześnie ułatwia też producentom kontaktowanie się i ponoszenie opłat dla jednej inspekcji. I o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby Polacy i turyści, którzy przyjeżdżają do Polski, mieli podaną dobrą polską żywność wytwarzaną w gospodarstwach, a jednocześnie żeby gospodarstwa poprawiły sobie trochę wyniki ekonomiczne, mając na uwadze bezrobocie, to, że mamy wiele małych gospodarstw w Polsce, które są położone na terenach ciekawych nawet turystycznie, oraz mając na uwadze to, że wielu konsumentów krajowych i zagranicznych chce poznać polskie dobre regionalne smaki.

    Tak że bardzo państwa proszę o pracę i dziękuję za tę dyskusję. W imieniu wnioskodawców chciałbym powiedzieć, że cieszę się, iż nie padł wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Myślę, że jest szansa, żeby przyjąć ten projekt jeszcze w tej kadencji. Bardzo dziękuję.Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw


555 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Krzysztof Borkowski - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ustanowieniu 17...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ustanowieniu 17...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy