Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3658).


Poseł Krzysztof Borkowski:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Z wielką radością przyjmujemy to, że ta ustawa jest nowelizowana. Kiedyś, już kilka lat temu miałem przyjemność uczestniczyć w nowelizowaniu tejże ustawy. Wtedy otworzyła się droga dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorców i ten kredyt został uruchomiony. Dzisiaj, jak widać, był to strzał w dziesiątkę.

    Natomiast mam kilka pytań, które uważam za bardzo ważne. Pierwsze pytanie: Czy przetwórstwo rolno-spożywcze będzie mogło korzystać z tego kredytu, czy też nie? Dotychczas chyba nie korzystało, a przecież tam też są nowoczesne, zaawansowane technologie. Polska eksportem żywności stoi.

    Następne pytanie, ponieważ jest mało czasu. Jest wiele przedsiębiorstw, szczególnie na obszarach małomiasteczkowych i wiejskich, które zatrudniają 200 osób, powyżej 250 osób, a obrót, czyli sprzedaż, wynosi poniżej 40 mln euro. W związku z tym, tak naprawdę, nie są ani duże, ani też średnie. Rozumiem, że nie mogą z tego korzystać. Czy nie warto dokonać takiej zmiany, żeby podwyższyć barierę zatrudnienia, zostawić barierę zatrudnieniową? Z tego, co wiem, w Unii definicja małego, średniego i dużego przedsiębiorstwa jest trochę inna niż w naszym kraju.

    Następne pytanie. Rozszerzę to, o czym mówił pan poseł Kasprzak. Pani minister mówiła o nowym systemie oceny innowacyjności. (Dzwonek) Cieszymy się, że tak jest, że się to zdejmie z przedsiębiorcy. Czy nie będzie zbyt dużej dowolności, jeżeli chodzi o ekspertów? (Dzwonek) Jak to się będzie dokonywało? Gdzie będzie instytucja odwoławcza? Ekspert może wszystko, może ocenić tak czy inaczej. Obawiam się, że czasami te oceny mogą być na niekorzyść przedsiębiorcy. Bardzo dziękuję.Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw


322 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Krzysztof Borkowski - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ustanowieniu 17...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ustanowieniu 17...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy