Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3919).


Poseł Krzysztof Borkowski:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu projektodawców projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw.

    9 kwietnia 2015 r. Wysoka Izba uchwaliła ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ponieważ te przepisy pozostawały trochę martwe, pojawiła się konieczność wprowadzenia nowelizacji, która zmienia szereg przepisów w różnych ustawach. Projekt ustawy, który przedstawiam, ma na celu uregulowanie podziału kompetencji pomiędzy Państwową Inspekcją Sanitarną a Inspekcją Weterynaryjną. Obejmuje on nowelizację takich ustaw jak: ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

    W projekcie ustawy, który przedkładam, celem zmian zaproponowanych w art. 1, art. 2 oraz art. 3 pkt 3, czyli m.in. w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia i w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, jest przede wszystkim uregulowanie i jasne określenie podziału kompetencji pomiędzy Państwową Inspekcją Sanitarną a Inspekcją Weterynaryjną. Wprowadzając ustawę dopuszczającą tzw. sprzedaż bezpośrednią, spowodowaliśmy, że dotychczas w tym całym łańcuchu sprzedaży żywności było tak, iż w sprzedaży bezpośredniej kontrole musiały być prowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną, natomiast jeśli chodzi o to, co związane jest ze sprzedażą detaliczną - dopuszczalna jest tutaj sprzedaż bezpośrednia - kontrole będą prowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną.

    Jeżeli chodzi o następne przepisy zmieniające ustawę o Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego, Unia Europejska dopuszcza oddzielne regulacje dla poszczególnych państw. Dopuszcza się, że te wszystkie przepisy będą dotyczyły Inspekcji Weterynaryjnej. Dotychczas było wiele odstępstw, które mogły być stosowane w marketach, supermarketach. Tutaj wprowadzamy zmianę, ponieważ będą jasne, przejrzyste przepisy dotyczące żywności od momentu wyprodukowania, pozyskania jej ze zwierzęcia - dotyczy to produktów zwierzęcych, mam na myśli szczególnie sery, produkty mięsne - do konsumenta ostatecznego. Całą inspekcję będzie sprawować Inspekcja Weterynaryjna. Skraca się ten łańcuch i wprowadza przepisy jednoznaczne i przejrzyste.

    Ważne jest - chcę jeszcze zwrócić państwa uwagę na bezpieczeństwo konsumentów i dobrostan zwierząt - że produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem produktów z rybołówstwa, muszą pochodzić z gospodarstw, które nie są objęte zakazami, a jeżeli takowe zakazy są, to muszą być przestrzegane ostre przepisy, przeprowadzane badania i pozyskiwane informacje przez Inspekcję Weterynaryjną. Nie ma tutaj niejasnych kompetencji, są przejrzyste informacje, bo od początku, od wytworzenia danego produktu, aż do końca, do konsumenta końcowego Inspekcja Weterynaryjna sprawuje odpowiedni nadzór.

    Nie ulega wątpliwości, że ta regulacja będzie miała pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, zwiększy popyt na produkty dopuszczone do sprzedaży bezpośredniej, wytworzone bezpośrednio przez rodzinę w gospodarstwie domowym. Myślę, że pozwoli to na konkurencyjność tych produktów wobec produktów innych. Coraz częściej polscy konsumenci, i nie tylko polscy, także konsumenci, którzy przyjeżdżają z zagranicy, chcą sięgać po produkty lokalne, produkty tradycyjne, wytwarzane domowymi sposobami, i w związku z tym ta ustawa będzie dawała takie możliwości.

    Sądzę, że wprowadzenie tej ustawy przyczyni się do rozwoju drobnego wytwarzania i rozwoju tych zakładów i gospodarstw, które będą realizować produkcję, a potem sprzedaż bezpośrednią. W większości państw Unii Europejskiej taka działalność jest prowadzona, Polska była dotychczas odosobniona. Omawiana ustawa będzie miała pozytywny wpływ gospodarczy i społeczny. Z punktu widzenia finansowego też, myślę, korzystnie będzie wpływała na rozwój gospodarstw domowych, a przede wszystkim gospodarstw rolnych, tych mniejszych, które mogą rozwijać taką wytwórczość, a potem realizować sprzedaż bezpośrednią.

    Dotychczas w wielu miejscach droga od wytwórcy do konsumenta jest wydłużona, ponieważ najpierw następuje proces wytwarzania w gospodarstwie, gdzie musi wyrosnąć zwierzę albo trzeba pozyskać mleko, potem jest etap skupu, dystrybucji, czasem na ogromne odległości, następnie zwierzę czy też mleko podlega przetworzeniu, później ten łańcuch się wydłuża, bo produkty po wytworzeniu są składowane w różnych miejscach, hurtowniach, centrach dystrybucji, a następnie podlegają sprzedaży detalicznej, zazwyczaj, a więc droga jest dość długa.

    Aby produkty mogły przejść tę drogę, są zazwyczaj konserwowane, a w wielu wypadkach niekoniecznie jest to zdrowe, w związku z tym tą ustawą skracamy ten cykl i ten łańcuch poprzez wprowadzanie do sprzedaży bezpośredniej takich produktów jak sery, produkty pochodzenia zwierzęcego, a więc produkty mięsne. Wnioskodawcy dają szansę, że konsument będzie miał lepszy produkt, produkt tradycyjny, regionalny, w przypadku którego są zachowane regionalne smaki i tradycyjna produkcja i wytwórczość.

    Sądzę, że ta ustawa jest bardzo potrzebna i liczymy na wsparcie Wysokiej Izby oraz na uchwalenie tej ustawy, ponieważ kadencja już się kończy, jeszcze w tej kadencji Sejmu, jako że obszary wiejskie, a także polscy konsumenci czekają na tę ustawę. Rolnicy i producenci na obszarach wiejskich chcą produkować żywność w celu sprzedaży bezpośredniej, a konsumenci czekają na dobrą polską żywność, żeby można było pominąć dyskonty, markety, wielkie centra dystrybucyjne i aby można było wprowadzać do obrotu produkty w sposób bezpośredni.

    Zwrócę jeszcze uwagę na ostatnią regulację, dotyczącą podatku dochodowego, która jest zawarta w art. 4. Dotychczas nie było to jasno określone, dzisiaj jest doprecyzowane, wprowadzona jest definicja budowli itd., zostały określone zwolnienia podatkowe. Przyczyni się to do tego, że można będzie skorzystać ze zwolnień podatkowych, a jednocześnie ta sprzedaż lepiej będzie się rozwijała.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu wnioskodawców bardzo proszę o skierowanie projektu ustawy z druku nr 3919 do dalszych prac. Liczymy na zgłoszenie uwag. Ustawa, tak jak powiedziałem, jest bardzo, bardzo potrzebna. Oczekują na nią i wytwórcy, i konsumenci. Dziękuję bardzo.Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw


326 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Krzysztof Borkowski - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ustanowieniu 17...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ustanowieniu 17...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy