Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3919).


Poseł Krzysztof Borkowski:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W przeciwieństwie do pana posła przedmówcy uważam, że ustawa jest bardzo potrzebna i oczekiwana. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dziwię się Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, że nie idzie w sukurs polskim konsumentom i polskim producentom, a tylko dba o własne interesy. Trudno się tutaj dziwić. Ale jeśli chodzi o to, co pan powiedział w połowie albo pod koniec swojej wypowiedzi, że stawki nie zostały określone, że nie wiemy, jakie będą za to pieniądze, podkreślam, że dla budżetu państwa czy dla samorządów ta ustawa nie przyniesie żadnych obciążeń finansowych, natomiast sądzę, że w dalszych rozporządzeniach wykonawczych ministerstwo określi, jakie będą opłaty, jakie będą stawki. Zresztą na to na pewno pan minister odpowie, bo nie spotkałem się z czymś takim, a jestem praktykiem, żeby lekarze weterynarii palcem kiwnęli za darmo, palcem kiwnęli. Kiedy był w Polsce wprowadzany IRZ, to weterynaria w ogóle się w to nie zaangażowała, bo twierdziła, że dostanie za mało pieniędzy, że jest za mało płacone. I dla mnie to jest dziwne, bo jeżeli mamy coś wprowadzić, coś ma być dobre, służyć polskiemu społeczeństwu, to powinniśmy mieć na uwadze przede wszystkim dobro społeczne, a potem dobro własnego interesu.

    Ale przejdę dalej do ustawy. Ustawa, tak jak już wcześniej powiedziałem, reguluje szereg przepisów. Przede wszystkim dostosowuje prawo do wymogów unijnych - takie przepisy obowiązują w wielu krajach, w większości krajów unijnych - skraca drogę od producenta do konsumenta, zapewnia bezpieczeństwo żywności, skupia nadzór w jednym ręku, bo ten nadzór będzie prowadziła Inspekcja Weterynaryjna. Jeżeli mówimy, że ten łańcuch ma być skrócony, to proszę sobie wyobrazić wielość inspekcji - wtedy dopiero zdrowie konsumenta mogłoby być narażone na niebezpieczeństwo. Natomiast Inspekcja Weterynaryjna to skraca, ale jednocześnie prowadzi rejestr podmiotów, inspekcja ma doskonały przegląd tego, które części - czy w kraju, czy w województwie - są wyłączone, jakie występują choroby, ponieważ Inspekcja Weterynaryjna prowadzi stosowny nadzór.

    Natomiast znamy takie przypadki, że wiele produktów zostało zaimportowanych z zagranicy, bo inspekcje, powiedzmy, produkcji przeprowadzała Inspekcja Weterynaryjna, a w detalu przeprowadzała je inspekcja sanitarna. I zanim jedna inspekcja z drugą inspekcją się porozumiała, to do Polski kilka lat temu trafiły produkty z dioksynami, potem było to wyeksportowane na Ukrainę, a Polska miała zakaz eksportu. Znamy takie przypadki. Tutaj dbamy o interes polskiego konsumenta. Jednocześnie ten projekt ustawy daje szansę, bo są zmiany i w podatku dochodowym, i w definicji targowiska, żeby właśnie producent, wytwórca w sprzedaży bezpośredniej mógł realizować tę sprzedaż bezpośrednią i mógł dostarczyć dobrą, świeżą żywność konsumentowi. I to aż się prosi.

    Jeśli dzisiaj mamy globalizację, dominują sieci handlowe, markety, hipermarkety, dyskonty, to ta żywność jest konserwowana, w wielu wypadkach nie wiadomo, skąd pochodzi, jest wymieszana, surowiec pochodzi z różnych krajów, nawet na etykiecie ciężko jest się doczytać, to aż się prosi, żeby poznać nasze lokalne smaki, nasze produkty, dobre produkty, to, co wyrosło na tej ziemi, żeby można było spożyć. Jak jadę gdzieś w dany teren, jak ktoś jedzie w daną część Polski, to byłoby dobrze, gdyby można było skonsumować rodzime, lokalne produkty, które są wytworzone przez lokalnego producenta, a potem sprzedawane bezpośrednio na targu, na rynku albo jeszcze w innym miejscu.

    Proszę Państwa! Myślę, że warto pochylić się nad tym projektem ustawy. Nie mówię, że wszystkie przepisy są super, że są dobre, ale warto się pochylić i szybko nad nimi procedować, żeby jeszcze w tym roku, w tej kadencji uchwalić ustawę, żeby ta ustawa weszła w życie, tak jak jest to planowane, w przyszłym roku, żebyśmy mogli się cieszyć, żebyśmy mogli dołączyć do wielu państw unijnych, żebyśmy nie stali gdzieś z tyłu.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego deklaruje, że będzie pracował nad tym projektem ustawy. Liczę również, że dołączy także Prawo i Sprawiedliwość, że dołączą wszystkie kluby i uchwalimy dobrą ustawę dla dobra Polski i Polaków, także w imię tego, żebyśmy mogli podzielić się dobrymi wytworzonymi produktami z tymi, którzy przyjeżdżają i poznają piękną Polskę. (Dzwonek) Dziękuję bardzo.

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Dziękuję panu posłowi.

    Poseł Krzysztof Borkowski:

    Pani marszałek, mam jeszcze jedną poprawkę, zapomniałem powiedzieć. Pozwolę sobie ją złożyć w imieniu klubu.

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Proszę ją złożyć na moje ręce.

    Poseł Krzysztof Borkowski:

    Dziękuję.

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Panie pośle, ma pan przygotowane poprawki do pracy nad projektem ustawy - to do komisji.

    Poseł Krzysztof Borkowski:

    To jest pierwsze czytanie, więc nie składa się poprawek, zapomniałem.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Można złożyć.)Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw


165 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Krzysztof Borkowski - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ustanowieniu 17...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ustanowieniu 17...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy