Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej (druk nr 3812).


Poseł Krzysztof Borkowski:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drodzy Wnioskodawcy! Z uwagą słuchałem tego, o czym mówił przedstawiciel wnioskodawców, i nie ukrywam, że podchodzimy do tego jako klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, i ja osobiście, w taki sposób, aby się do tej inicjatywy przychylić, nasuwa się jednak szereg pytań i pojawia się wiele niejasności, które przedstawili już moi przedmówcy. Świętami ustanowionymi ustawą są ważne święta państwowe czy też ważne święta poszczególnych grup zawodowych, którym zazwyczaj patronują jacyś patroni. Święta te są obchodzone od lat. Z kolei trudno, aby Sejm ustanawiał takie dni jak proponowany Dzień Sprzedaży Bezpośredniej, bo zaraz można byłoby ustanowić inne dni, np. dzień sprzedaży w marketach czy też dzień sprzedaży w jeszcze innych miejscach.

    Ważne jest natomiast to, co zostało zainicjowane, i to, że o tym mówimy, bo rozumiem, że przede wszystkim chodzi o skrócenie drogi od wytwórcy do konsumenta, nie ma tu pośredników. Ważne jest to, że wytwórcą jest zazwyczaj rodzina, która może wytwarzać produkty i potem oferować je bezpośrednio do sprzedaży w gospodarstwie rolnym czy też w gospodarstwie domowym bądź w inny sposób. Nasuwa się pytanie, czy mój kierunek myślenia jest dobry, iż to jest sposób przedstawiania i oferowania do sprzedaży bezpośredniej. Być może rzeczywiście jest to akwizycja czy telesprzedaż.

    Nie tak dawno przyjęliśmy ustawę, która daje szanse realizacji tzw. sprzedaży bezpośredniej, szczególnie na obszarach rolnych, i myślę, że ten kanał dystrybucji będzie się rozwijał, jak stwierdził wnioskodawca. Szczególnie ważne jest to w przypadku produktów tradycyjnych, regionalnych, żeby można było je sprzedawać i aby mieszkańcy naszego kraju, a także goście z zagranicy mogli poznawać ich walory smakowe, jak również to, co jest dobre, wytworzone regionalnie, a nie globalnie. I jest taka ustawa, o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która wprowadza podatek zryczałtowany przy dochodach ze sprzedaży w kwocie do 600 tys. zł, natomiast w przypadku dochodów ze sprzedaży w kwocie do 7 tys. zł w ogóle nie wprowadza takiego podatku. Zmierza to - o czym mówił wnioskodawca - do wsparcia takiej sprzedaży. Cieszę się, że Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej przygotowuje konferencje, organizuje różnego rodzaju spotkania i że przybywa zwolenników. Tak że, myślę, kierunek jest dobry, ale co do ustanawiania takiego dnia, są tu istotne pytania. Myślę, że komisje to rozstrzygną, w komisjach będziemy mogli pochylić się nad tym i dogłębnie to przedyskutować, być może poznać więcej szczegółów i rozwiać te niejasności. Tak że my jako klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będziemy za tym, żeby skierować ten projekt do prac w komisjach, które marszałek wyznaczy. Oczywiście będziemy pracować w komisjach, pochylimy się nad tym i potem podejmiemy decyzję. Dziękuję bardzo.Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej


159 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Krzysztof Borkowski - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ustanowieniu 17...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy