Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Romuald Ajchler:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Otóż, aby być w zgodzie z regulaminem, poproszę panią marszałek o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu, chociaż jeżeli chodzi o sprawę, o której chcę powiedzieć, leży to w pani kompetencjach. A mianowicie chodzi o drobną rzecz.

    Niedawno odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmującej się zwalczaniem skutków suszy. Na tym posiedzeniu w imieniu klubu Sojuszu prosiłem o to, aby debata, która ma się odbyć na sali sejmowej, była nieograniczona czasowo, aby czas przeznaczony na debatę był nie mniejszy niż 15 min dla każdego klubu, sprawa bowiem jest bardzo ważna. Na wsi jest wiele kontrowersji, rolnicy nie wiedzą dziś, co rząd w tej sprawie robi, informacje są rozbieżne. W związku z tym, że sprawa jest wielowątkowa, należałoby ją w szczegółach omówić tutaj, na tej sali, po to aby także posłowie mieli pełną wiedzę na temat tego, co w chwili obecnej ma się dziać na wsi, jak mają być rekompensowane straty wynikłe z suszy.

    Dlatego proszę panią marszałek o wydłużenie czasu dla klubów do 15 min. Dziękuję bardzo.Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny


221 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy