Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

52 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 3682).


Poseł Romuald Ajchler:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na samym początku klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej również składa wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu (Oklaski), dlatego że uważamy, iż ten projekt jest projektem szkodliwym, a przede wszystkim opracowanym wtedy, kiedy Platforma Obywatelska przestała w tych powiatach rządzić. I to jest powód złożenia tegoż projektu. Tak to oceniam.

    Wysoka Izbo! Uzasadnienie czy jedna opinia, i to nie z powiatu pilskiego, bo jestem reprezentantem tegoż okręgu pilskiego w Sejmie, ale opinia ciechanowska. Przez 17 lat właściwe organy podejmowały decyzje w tych trzech samorządach, które według projektu miały być teraz ofiarą odgórnych pomysłów, niepopartych żadną analizą, z przekonaniem, że plany rozwojowe i inwestycyjne mogą rozłożyć na wiele lat. Podstawą wszystkich działań było przekonanie rady powiatu, zarządu powiatu i wreszcie samych społeczności lokalnych, że reforma administracyjna dokonana 1 stycznia 1999 r. jest zakończona w sensie prawnym, a ewentualne zmiany i korekty są możliwe jedynie w drodze porozumienia samorządów lokalnych, zgodnie z zasadą ˝nic o nas bez nas˝.

    I właśnie to ostatnie zdanie jest bardzo istotne. Nie zapytano wójtów, burmistrzów ani gmin, które do tej pory stanowią powiat, w tym także powiat ciechanowski, co sądzą o tej inicjatywie, co zrobić, żeby jedna i druga strona mogła wyłożyć swoje racje. Zlekceważono to. Przyjęto tylko za pewnik wystąpienia prezydenta, w moim przypadku prezydenta Piły, iż wolą tegoż gremium i rady miasta jest rozbicie powiatu pilskiego na dwa.

    Wysoka Izbo! O wyliczeniach, o kosztach w ogóle się nie mówi. Mówią tylko w opiniach ci... Na przykład z powiatu pilskiego mamy taką informację, załączoną do projektu ustawy, iż powiat pilski zainwestował w ciągu istnienia tego samorządu ponad 50 mln w samej Pile. A więc nie jest tak, że powiat dba tylko o gminy składające się na ten powiat z wyłączeniem tegoż miasta, które dzisiaj chce funkcjonować na zasadach miasta, chce mieć status miasta na zasadach powiatu. Uważamy, Wysoka Izbo, że to jest błąd. To pierwszy argument.

    Drugi argument: nie ma to poparcia społecznego, ta ustawa nie cieszy się poparciem społecznym. Kiedy byłem na dożynkach w powiecie pilskim, w miejscowości Osiek, był tam transparent. Może nie zacytuję dokładnie słów, ale oddam treść: panie senatorze Augustyn, ręce precz od Senatu. (Oklaski)

    (Głos z sali: Od powiatu.)

    Od powiatu.

    Wysoka Izbo! Nie wiem, kto go powiesił, ja nie.

    Wysoka Izbo, dlaczego o tym mówię? Sojusz Lewicy Demokratycznej, tak się złożyło, nie jest reprezentowany we władzach powiatu, nie ma swoich przedstawicieli. I łatwo można by nam było powiedzieć, że gdybyśmy do tego doprowadzili, to kto wie, czy również nie mielibyśmy na to wpływu. Ale uważamy, że wybory samorządowe odbyły się zgodnie ze sztuką wyborczą. Nikt nie podważył racjonalności tych wyborów. Jako Sojusz Lewicy Demokratycznej uznaliśmy je, chociaż nie byliśmy zadowoleni z książeczki, która być może się do tego przyczyniła. Jednak nie możemy tego podważać tuż po wyborach i robić rewolucji, rozbijać tego, co dobrze funkcjonuje, bo Piła dobrze funkcjonuje, powiat dobrze jest rządzony.

    Inną rzeczą jest - i szkoda, że przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, w tym także senator Augustyn, nie zadbali o to - rozpoczęcie wreszcie budowy S11, która biegnie przez to miasto. (Oklaski) Chodzi o wybudowanie...

    (Poseł Maria Małgorzata Janyska: Zdaje się, że jest w projekcie.)

    Pani poseł, niech się pani uspokoi.

    ...kilku obwodnic na tej trasie, co ułatwiłoby funkcjonowanie (Dzwonek) tego ośrodka, myślę tu o pilskim. Są obietnice, mówienie: później będzie, zrobimy, nie martwcie się, tyle wszędzie budujemy.

    Już kończę, panie marszałku.

    Wszędzie budujemy, ale budujemy tam, gdzie funkcjonują dostojnicy Platformy Obywatelskiej: w Gdańsku, we Wrocławiu, w Krakowie i innych. Nie dziwne, że zawsze omija się Piłę.

    Podział Piły w tej chwili na dwa powiaty jest błędem, dlatego też Sojusz Lewicy Demokratycznej stawia wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy


538 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy