Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat skutków suszy.


Poseł Romuald Ajchler:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Tak się nie godzi. Padło pytanie o to, co z członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy prowadzą gospodarstwa wielorodzinne, można powiedzieć, że żyją tylko z produkcji rolnej i płacą składki ZUS. I co, ich się nie uwzględnia? To widzę, że pan dyskryminuje, już nawet przy suszy, tę grupę zawodową. Jeżeli gospodarstw skarbowych, spółek strategicznych posiadających 100 tys. ha nie uwzględnia się przy szacowaniu strat, to dyskryminuje się te podmioty. Jeżeli nie uwzględnia się spółek popegeerowskich, które posiadają kilkaset tysięcy hektarów, to czy to znaczy, że tam, panie ministrze, nie występuje susza? Czy pan różnicuje także suszę na tę, która dotknęła gospodarstwa indywidualne, i tę, która dotknęła gospodarstwa prawne? Tak się nie robi. A więc ile potrzeba pieniędzy, żeby równo traktować spółdzielców, którzy ciężko pracują, tak samo jak rolnicy indywidualni, na ziemi, którzy w wyniku suszy nie mają dochodów? Dlaczego pan ich pomija? Dlaczego pan ich tak nie znosi? Nie rozumiem tego. Od samego początku widzę pana niechęć do innej formy pracy w rolnictwie niż indywidualna. Jeżeli pan tak ich nie znosi i również podzieli to Platforma Obywatelska, to powiedzcie tym spółdzielcom: Zbierajcie się, bo wam w niczym nie pomożemy, nie chcemy wam pomóc, ale niech ci ludzie o tym wiedzą. Oni są w Polsce i chcą być tak samo traktowani jak każdy inny podmiot pracujący. Tylko tego od pana się domagam. Pan natomiast stwierdza: a, ktoś tam w budżetówce. Nie, oni pracują w rolnictwie i tylko w rolnictwie. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska)Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy


58 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy