Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat skutków suszy.


Poseł Romuald Ajchler:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Niedawno rozeszła się informacja, także w Polsce, w całej Unii Europejskiej, że rząd francuski wprowadził ceny minimalne na skup produktów rolniczych. Jak pan to ocenia? Czy nie powinniśmy pójść tą samą drogą po to, aby chociaż w minimalnym stopniu zabezpieczyć dochodowość rolnictwa albo niegenerowanie strat także w tej sytuacji, jaka jest, w sytuacji suszy? Zresztą zrobił to, nie pytając nikogo, nie pytał, wprowadził, jego sprawa. Francuzi mogą, a my nie. Dlatego o to pytam. To jedno.

    Drugi temat, jeśli chodzi o pomoc w związku z suszą. W przypadku gleb klasy V, VI, VIz podatek rolny praktycznie nie występuje, dlatego te gospodarstwa, rolnicy, którzy gospodarują na tych glebach, w tym przypadku nie mogą liczyć na pomoc. A oni najwięcej stracili w czasie suszy, ponieśli największe koszty. Panie ministrze, zatem zapytuję, czy minister finansów wyraził zgodę na to, że jeśli samorząd gminny zastosuje ulgę w podatku rolnym, to nie będzie to miało wpływu (Dzwonek) w następnym roku na subwencję? Czy minister finansów zrezygnuje z zastosowania przepisu prawa, który pozwala mu potrącić tę ulgę?

    I ostatnia kwestia. Mówił pan, że suszą dotkniętych zostało 200 tys. gospodarstw rolników, w sumie 1600 czy 1800 tys. ha. W Polsce jest, o ile dobrze pamiętam, w każdym razie tyle składa wnioski, około 1450 tys. gospodarstw. Czyż w tych gospodarstwach nie było suszy i nie ma strat? Czy też z tego powodu, że za późno uruchomiono prace komisji, które nie zdążyły wyszacować strat, bowiem rolnicy już zebrali zboże? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy


113 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy