Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat skutków suszy.


Poseł Romuald Ajchler:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z informacji pana ministra przedstawionej Wysokiej Izbie wynika, iż w Polsce zostało dotkniętych suszą 200 tys. gospodarstw, ok. 1800 tys. ha. W naszym kraju jest 1450 tys. gospodarstw, mniej więcej tyle ubiega się o dopłaty powierzchniowe, bo w rzeczywistości gospodarstw jest o wiele więcej.

    W związku z tym chciałbym zapytać pana ministra, czy panu, a przede wszystkim rządowi chodzi o faktyczne szacowanie strat i udzielanie pomocy rolnikom, czy tylko o pozorowanie tej pomocy.

    Jaka jest sytuacja na wsi? Otóż komisje szacują straty np. w kukurydzy i w burakach cukrowych na poziomie 60-70% (Dzwonek), ale ci rolnicy nie mogą liczyć na pomoc w związku z suszą, bowiem ani buraki, ani kukurydza nie znajdują się na liście opracowanej przez IUNG. Jak to jest, czy IUNG szacuje straty, czy komisje, które powołał wojewoda? Pytanie: Czy pan zamierza to zmienić?

    I ostatnia sprawa, panie ministrze, zresztą w nawiązaniu do wczorajszej rozmowy.

    (Poseł Magdalena Kochan: Pani marszałek, już czas się skończył.)

    Marszałek:

    Proszę, ale krótko.

    Poseł Romuald Ajchler:

    Już kończę, pani marszałek.

    W Polsce w rolnictwie są dwie grupy: jedni rolnicy płacą składki do ZUS, a drudzy do KRUS. Przy przyznawaniu pomocy uwzględnia się tylko tych, którzy płacą do KRUS, bowiem oni mogą ubiegać się o rozłożenie na raty itd. O tych, którzy płacą składki do ZUS, rząd zapomniał. Wczoraj pan powiedział, że istnieje możliwość rozpatrzenia tego ponownie. Chciałbym, prosiłbym pana, aby pan potwierdził tę informację. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy


96 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Romuald Ajchler - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy