Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (druki nr 3667 i 3741).


Poseł Ireneusz Raś:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Na początku chciałbym w odróżnieniu od jednego z mówców powiedzieć, że dziękuję panu ministrowi Korolcowi za to, że ministerstwo współpracowało przy tworzeniu tej nowelizacji z grupą posłów Platformy Obywatelskiej, którzy przedłożyli ten projekt, a potem go udoskonalali, tak żeby nie budził on na tej sali wielkich emocji. Widać, że to się udało, bo wszystkie głosy są za.

    Mam jedno pytanie do pana posła sprawozdawcy, a drugie do pana ministra. Pierwsze pytanie kieruję do pana posła sprawozdawcy, ponieważ na posiedzeniach komisji w czasie pierwszego czytania padły głosy ze strony opozycji na temat tego, jak to się odbije na kieszeni tych zamawiających, czyli przeciętnego Polaka, jeśli takie decyzje będziemy podejmować, żeby przeciwdziałać niskiej emisji. Jakie rozwiązania, panie pośle, stosują samorządy? Dzisiaj trzeba byłoby z tej mównicy je przedstawić, żeby nikt nie bał się tych rozwiązań. To po pierwsze.

    Po drugie, mówił tutaj jeden z posłów, że ważne jest to rozporządzenie ministra gospodarki odnośnie do norm i jakości węgla spalanego w tych kotłach. Możemy mieć bardzo dobrej jakości kotły, co nakazują samorządy terytorialne, ale będą tam spalane (Dzwonek) niskiej jakości produkty węglowe, nie mówiąc już o węglu. Wiemy, że pan minister pracuje nad krajowym programem ochrony środowiska. Czy w najbliższym czasie Ministerstwo Środowiska podejmie takie decyzje i zostanie to uwzględnione w tych rozwiązaniach programowych, żeby w jakiś sposób uwzględnić tę sprawę i nie palić najgorszej jakości węglem, miałem i innymi tego typu produktami, które nazywane są eko, a nie powinny kojarzyć się z ekologią? Dziękuję bardzo.Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska


63 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy