Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 3904 i 3912).


Poseł Ireneusz Raś:

    Ja najpierw pana posła pochwaliłem, potem tylko znalazłem jakąś lukę i ją wypunktowałem. Taka jest polityka, proszę się nie obrażać. Pan punktuje pewne sprawy, jeśli chodzi o mnie, ja - pewne sprawy, jeśli chodzi o pana.

    Natomiast chcę to powiedzieć jeszcze mocniej. Panie pośle, wy się wstrzymaliście, jeśli chodzi o ustawę o rewitalizacji. Pan mówi, że myśmy uchwalili ustawę rewitalizacyjną. Ta ustawa jeszcze nie przeszła do końca procesu legislacyjnego, jeszcze czekamy na to, żeby te dwie nowelizacje się spotkały, dopiero wtedy mógłby pan tu mówić, że ten proces jest...

    (Poseł Andrzej Adamczyk: W tym kształcie ta ustawa nie powinna ujrzeć światła dziennego.)

    My uważamy i samorządy uważają, że to jest potrzebne. Mówię to panu jako poseł z Krakowa, który się wychował w części nowohuckiej. Jak pan tego nie przyjmie, obali tę ustawę rewitalizacyjną, to w Nowej Hucie nie będziemy mogli skorzystać z wielkich pieniędzy europejskich na rewitalizację terenów poprzemysłowych. Apeluję do pana o rozsądek.Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


26 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy