Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 3904 i 3912).


Poseł Ireneusz Raś:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chciałbym przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, druk nr 3904, sprawozdanie - druk nr 3912.

    Jak pani poseł, sprawozdawca komisji, przedstawiła, chcemy zapełnić lukę, która powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2008 r., który uchylił zapis przyjęty przez Wysoki Sejm. W ustawie z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych zmniejszono powierzchnię sprzedaży z 2000 m2 do 400 m2.

    My, mówię o Klubie Parlamentarnym Platforma Obywatelska, odbieraliśmy w ostatnim czasie sygnały ze środowiska rzemieślników i samorządowców, znane mi są sygnały z Krakowa, rezolucja Rady Miasta Krakowa, i podjęliśmy się szybkiej nowelizacji, aby uciąć pewne spekulacje i aby równolegle z wprowadzeniem ustawy o rewitalizacji bardzo potrzebnej również samorządom, o co one apelują, zapełnić tę lukę prawną, która powstała w 2008 r., a która do dziś była wypełniana orzecznictwem sądów administracyjnych. Ono w zasadzie było według analizy, którą ministerstwo przeprowadziło, również na mój wniosek, dość bezpieczne, nic się wtedy nie wydarzyło w Polsce nadzwyczajnego, jest tylko jeden werdykt z Gliwic, który był troszeczkę inny. Jednak to pokazuje, że nie powinien parlament pozwalać na to, żeby sądy o tym decydowały, i że tę lukę istniejącą od 2008 r., której żeśmy nie dostrzegali przez te lata, a którą mamy również w ustawie o rewitalizacji, należy uzupełnić przy nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale tak żeby sprawę tych dwóch nowelizacji rozstrzygnąć na jednym głosowaniu, i uciąć, tak jak powiedziałem, spekulacje. I za tym opowiada się Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska. Na dzień dzisiejszy nie widzimy innej możliwości, bo trudno wymyślać coś po takim orzeczeniu trybunału, który powiedział: 400, absolutnie nie. Wykreślamy więc te 400. Nie możemy dzisiaj antycypować, że Trybunał Konstytucyjny zgodzi się na 500, 600, 700, 300 czy 100. Nie. Musimy to oczywiście lepiej uzasadnić. Potrzeba na to być może więcej czasu, więcej badań rynku, wspólnych, ponad podziałami. Jeśli opozycja będzie gotowa, to będziemy dalej nad tym pracować. I w imieniu klubu chciałbym taką gotowość zgłosić. Natomiast dziś najbezpieczniej, tak żeby nam znowu trybunał tego nie wyrzucił, jest przyjąć to, co funkcjonowało i nie było podważane, i co daje samorządom narzędzia do sprawowania całkowitej kontroli nad tym, co się dzieje wokół wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce. Reszta z tego, co powiemy tutaj, z tej mównicy, będzie tylko czystą demagogią według nas. Stąd też ten powrót do zapisu o 2 tys. m2.

    Jeśli ktoś na tej mównicy będzie mówił, że to jest niedobre, to musi udowodnić, dlaczego luka w prawie jest lepsza niż to, co dobrze służy społeczności lokalnej i dobrze w tej fazie może zabezpieczać jej interes. Naprawdę bowiem to, co dziś proponuje w istocie Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska i nad czym będziemy głosować - i co popieramy jako klub - oznacza, że porządek urbanistyczny prawnie będzie lepiej chroniony, a także że będzie możliwość udziału w dyskusji zainteresowanych obywateli i środowisk gospodarczych, tam gdzie takie obiekty mogą powstawać. Za tym się opowiadamy. I jesteśmy gotowi do dalszej dyskusji. Są w tym zakresie doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej (Dzwonek), które analizujemy. Myślę więc, że w przyszłości być może w odrębnym projekcie będziemy proponować kolejne zmiany. Ale na dzień dzisiejszy to jest projekt najlepszy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


51 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy