Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Waldemar Pawlak:

    Pani Marszałek! Pani Premier! Szanowne Panie i Szanowni Panowie Posłowie! Chciałbym zapytać ministra finansów - szkoda, że pana ministra nie ma...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Jest.)

    Dobrze, ale chciałbym zadać pytanie panu ministrowi Szczurkowi. Próbowałem skontaktować się z nim przez kilka miesięcy, zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną sprawę właśnie w kontekście Ordynacji podatkowej. Pan minister mówił, że za pomocą tego projektu wyeliminuje się szereg absurdów pojawiających się w kontaktach między podatnikiem a administracją skarbową. Chciałbym zapytać, czy wyeliminuje się również takie absurdy jak problem zakładów magnezytowych w Ropczycach, które są w tej chwili ścigane przez służby skarbowe dlatego, że te służby uznały, iż zaliczenie wyniku rozliczenia opcji walutowych do kosztów jest nieuzasadnione. Tak więc służby skarbowe państwa polskiego dołączają się do agresywnych instytucji finansowych, które zrujnowały wiele przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa, które przetrwały, są natomiast teraz w pewien sposób rujnowane przez służby skarbowe. (Dzwonek)

    Mam pytanie: Czy od rozliczeń z opcji walutowych pobrano podatki? Jeżeli tak, to znaczy, że uznano, że te rozliczenia były prawidłowe. Dlaczego więc teraz próbuje się znowu obłożyć podatkami drugą stronę? To pytanie jest bardzo poważne. Podałem jeden przykład, który, niestety, nie jest jedyny, kiedy służby skarbowe państwa polskiego stają po stronie rabusiów, którzy, wykorzystując nieprecyzyjne przepisy, zrujnowali wiele firm już po kryzysie. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo, Waldemar!)Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw


48 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o: - senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy