Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

33 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Obrony Narodowej o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (druki nr 2287 i 2438).


Poseł Waldemar Pawlak:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt przedstawić głos klubu PSL w sprawie powołania Polskiej Agencji Kosmicznej.

    Poseł sprawozdawca pan profesor Kaźmierczak przedstawił już przebieg prac połączonych Komisji: Gospodarki i Obrony Narodowej. Wprowadzono tam korekty poprawiające stylistykę tego projektu. W tych okolicznościach, ponieważ inne kluby nie zgłaszają poprawek, proponuję, aby Wysoki Sejm raczył przyjąć projekt ustawy w kształcie zaproponowanym w sprawozdaniu połączonych komisji. Umożliwi to uruchomienie Polskiej Agencji Kosmicznej. Jeżeli będą potrzebne jakieś korekty, poprawki, doprecyzowania, to jest wiele lat przed nami, żeby tę ustawę doskonalić. Natomiast w tej chwili jest potrzebne powołanie tej instytucji w celu koordynacji i wsparcia wszystkich działań, które dotyczą szczególnie przemysłu i technologii i które mogą być wykorzystane na potrzeby naszej gospodarki, naszego życia codziennego, a także na potrzeby bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim wnioskodawcom i posłom zabierającym dzisiaj głos, pani poseł Szydłowskiej, panu posłowi Mroczkowi, i proszę o przejście do trzeciego czytania. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2014 roku.


84 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o: - senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy