Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druk nr 3519).


Poseł Waldemar Pawlak:

    Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Szanowne Panie i Panowie Posłowie! Państwo, które się zbroi, ale nie ma pieniędzy czy woli dialogu z własnym społeczeństwem, podupada albo upada, nie ze względu na siłę wrogów zewnętrznych, ale ze względu na słabość i rozpad wewnętrzny. Pamiętamy z historii, kiedy populizm, prywata, chaos doprowadzały do upadku Rzeczypospolitej. Pamiętamy też przebłyski geniuszu współdziałania dla wspólnego dobra, takie jak Konstytucja 3 maja, odzyskanie niepodległości w 1918 r. czy w czasach nam współczesnych ˝Solidarność˝ i pokojowa transformacja oparta o porozumienie i dialog. Zdarza się to w historii naszego narodu na ogół w sytuacji zagrożenia czy trwogi.

    Mamy też piękny przykład przezwyciężenia kryzysu, kiedy to dialog autonomiczny przedsiębiorców i ludzi pracy, dialog pracodawców i związków zawodowych w 2009 r. zaowocował najlepszym w Europie programem antykryzysowym. Rząd i Sejm przyjęły te rozwiązania, niestety trochę je demolując, i przezwyciężyliśmy kryzys. Polska utrzymała wzrost gospodarczy, w wymiarze politycznym koalicja ponownie została obdarzona zaufaniem społeczeństwa na następną kadencję. Jednakże już na koniec 2010 r. zaufanie zostało zniszczone, Komisja Trójstronna uzgodniła bowiem płacę minimalną na poziomie 1500 zł, a pamiętam, że niestety minister finansów zawnioskował o obniżenie tej płacy minimalnej o 24 zł, to znaczy o ok. 8 dolarów na miesiąc. To nie miało większego znaczenia dla budżetu, dla państwa, natomiast niestety zdemolowało całkowicie dialog i doprowadziło do utraty zaufania. Zamiast dialogu zorganizowanych grup społecznych dyskusja przeniosła się na ulice. To nie był jeszcze Majdan. W tej kadencji Sejmu mieliśmy niestety brak dialogu społecznego. Widzimy, do czego to prowadzi. To, co się dzieje na naszych oczach, to zapowiedź katastrofy. Populizm i chaos pojawiają się w niespotykanej skali, skali przerażającej. Potrzebna jest zmiana, ale nie byle jaka zmiana. Potrzebna jest zmiana na lepsze.

    Mamy przed sobą ustawę, która otwiera drogę do przywrócenia dialogu społecznego. Mamy ustawę uzgodnioną w dialogu autonomicznym pracodawców i związków zawodowych. Mamy okazję uszanować naszych partnerów społecznych i przyjąć ustawę bez zbędnych poprawek. Tak jak powiedział pan minister Władysław Kosiniak-Kamysz, proponowana ustawa tworzy nowe, najnowocześniejsze w Europie ramy regulacyjne dialogu opartego na zaufaniu i trosce o dobro wspólne, o dobro Rzeczypospolitej. Mamy szczególny obowiązek przywrócić warunki do pełnego dialogu pod patronatem prezydenta RP. Dlatego na podstawie art. 51 ust. 2 składam wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania bez odsyłania do komisji.

    Tak jak powiedział Janusz Śniadek, może to być bardzo dobre uhonorowanie 35. rocznicy Sierpnia. Mam nadzieję, że ta regulacja stworzy dobre warunki do odbudowy dialogu społecznego. Ale do tego, żeby ten dialog się rzeczywiście odnowił, odtworzył, potrzebna jest jeszcze dobra wola wszystkich partnerów - i pracodawców, i związków zawodowych, i rządu. Mam nadzieję, że ta regulacja będzie w tym pomagała, a tej dobrej woli nie zabraknie, abyśmy odbudowali dialog społeczny, tak aby to było z pożytkiem dla całego naszego społeczeństwa. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego


60 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o: - senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy