Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii.


Poseł Waldemar Pawlak:

    Pani Premier! Panie Marszałku! W trybie sprostowania. Pan poseł Czerwiński rozminął się z faktami, mówiąc o tych konsekwencjach. Zgadzam się co do tego, że jest to nieduża ilość energii, natomiast dramatycznie wyolbrzymia konsekwencje dla obywateli, konsumentów. Słyszymy ostatnio, że spadają ceny energii. Ceny benzyny spadły o 20%, płacimy 1 zł mniej za litr benzyny. Ceny węgla spadają, jest dramat w górnictwie, a usłyszeliśmy ostatnio, że ceny energii elektrycznej nie wzrosną, patrząc z punktu widzenia konsumenta, nie spadną. Koncerny energetyczne nie widzą tutaj żadnej przestrzeni, jeżeli chodzi o zmniejszenie cen dla konsumentów końcowych.

    Jeśli mówimy o wsparciu energii odnawialnej, to wszyscy się zgadzamy, i chcę to podkreślić, że jest to wsparcie dla dużych koncernów, dla dużych instalacji. Jeżeli chodzi o opłatę dotycząca OZE, jest też zgoda na to, żeby było wsparcie dla przemysłu energochłonnego. W tej opłacie zawarte jest także wsparcie dla przemysłu energochłonnego, natomiast nie ma decyzji dotyczącej wspierania mikroinstalacji powyżej tego, co oferujemy dużym koncernom. To jest wybór, proszę państwa, polityczny. Chodzi o to, czy stworzymy warunki do tego, żeby instalacje prosumenckie powodowały ograniczenie wzrostu cen na korzyść wielkich koncernów, czy też będzie taka sytuacja, że monopol cały czas będzie dyktował ceny na rynku bez żadnych ograniczeń, a państwo będzie stało na straży wielkich inwestycji, nie pozwalając obywatelom rozwijać swojej aktywności gospodarczej. Dziękuję.Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2015 roku.


115 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o: - senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy