Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (druki nr 2660 i 2698).


Poseł Waldemar Pawlak:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego PSL przedstawić stanowisko klubu wobec sprawozdania o uchwale Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej.

    Są poprawki Senatu, które mają charakter porządkowy, legislacyjny. Do tych poprawek nie będę się odnosił. Proponuję, żeby przyjąć stanowisko komisji, która akceptuje, popiera przyjęcie tych poprawek. Natomiast jest kilka poprawek o charakterze merytorycznym, systemowym. Zacznę od jednej z pierwszych, tj. od poprawki, która dotyczy siedziby agencji. Senat proponuje, aby siedzibę tej agencji przenieść do Gdańska. Wydaje się, że sama idea uterenowienia państwa jest bardzo słuszna, bardzo interesująca i warta rozpatrzenia w sposób całościowy, natomiast w przypadku agencji, która rozpoczyna działalność i ma za zadanie koordynować zarówno administrację centralną, środowiska naukowe, jak i środowiska gospodarcze, taka decyzja nie jest do końca uzasadniona. Dlatego klub będzie się opowiadał przeciwko przyjęciu tej poprawki Senatu.

    Druga grupa poprawek dotyczy spraw związanych z relacjami w agencji. Chodzi tu szczególnie o rolę, którą ma odgrywać rada agencji. Chciałbym podkreślić, że rozwiązania przyjęte przez Sejm mają lepszą, bardziej uzasadnioną strukturę, jeżeli chodzi o konsekwencje, proponują lepiej wyważyć relacje między radą agencji, która ma reprezentować nie tylko przedstawicieli administracji, ale także środowiska gospodarcze i naukowe. Chodzi o to, aby prezes agencji był w pewien sposób pod nadzorem merytorycznym rady agencji, aby rada agencji mogła wykonywać te zadania w sposób bardziej wpływowy, a sama agencja była miejscem, gdzie łączą się interesy tych wszystkich, którzy są praktycznie i gospodarczo zainteresowani szeroko rozumianymi technologiami kosmicznymi. Chodzi o środowiska gospodarcze, środowiska naukowe i koordynację instytucji urzędów rządowych. Generalnie administracja w tych sprawach może w istotny sposób sprzyjać lepszemu wykorzystaniu środków, które mamy do dyspozycji w ramach naszego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej. (Dzwonek)

    I na koniec grupa poprawek, która dotyczy samego prezesa agencji. Sejm przyjął rozwiązanie, które jest bardziej wymagające dla prezesa agencji, dlatego będziemy się opowiadać za pozostawieniem rozwiązania sejmowego.

    Na zakończenie pozwolę sobie wyrazić zadowolenie, że prace nad tym projektem dobiegają końca i Polska będzie mogła w pełnym zakresie uczestniczyć w działaniach Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także wykorzystać swój potencjał gospodarczy i naukowy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.


77 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o: - senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy