Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o:
   - senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa,
   - przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Waldemar Pawlak:

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Pani Premier! Panie i Panowie Posłowie! Chciałbym zapytać, czy rzeczywiście jest tak, jak mówił kolega z Platformy Obywatelskiej, że tą poprawką usuwa się proponowaną przez komisję formułę zapisaną w art. 120, bo według mojej orientacji w żadnej mierze nie ma takiego zagrożenia. Ten zapis, który jest zawarty w dalszej części Ordynacji podatkowej, pozostaje, natomiast w poprawce proponuje się przywrócenie propozycji pana prezydenta, która jest bardzo jednoznaczna. Myślę, że nie należy obawiać się podatników, ponieważ to oni generują dochody, od których potem poborcy podatkowi - u nas zwani wdzięcznie urzędnikami skarbowymi - pobierają podatki, bo przecież nie odkrywają skarbów. A więc bardzo ważne jest, żebyśmy dbali o podatników, bo jeżeli podatnikom będzie się dobrze działo, to i państwo będzie w dobrym stanie. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o: - senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, - przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw


58 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy