Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 2604 i 3006).


Poseł Waldemar Pawlak:

    Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Kontynuując, bardzo chciałbym podkreślić uwagę, którą poczynił już pan poseł Artur Bramora, dotyczącą tego, że bardzo ważne jest, abyśmy stworzyli warunki do możliwie wielu inwestycji, które będą powstawały lokalnie i pozwolą na to, aby lokalne społeczności korzystały z tańszej energii i miały wiele innych korzyści.

    Odnosząc się do tej dyskusji, debaty, jeśli mówimy o węglu, to też jest to w pewnym sensie energetyka odnawialna, tylko o trochę długim okresie odnawialności. Chcę powiedzieć, że widzimy dzisiaj pewną niekonsekwencję, która była przy tworzeniu grup energetycznych, ponieważ zintegrowano, rząd PiS zintegrował z energetyką węgiel brunatny i nie ma tam żadnych problemów, bo kopalnie węgla brunatnego nie są przedsiębiorstwami, które muszą ponosić wszystkie obciążenia tak jak kopalnie węgla kamiennego. Zmierzamy teraz do tego, żeby dołączyć sektor węgla kamiennego do energetyki. W tym sensie sprawność gospodarowania na pewno znacznie wzrośnie. A więc błędy i wypaczenia były też w środowisku pani poseł Zalewskiej parę lat temu.

    Mity o droższej energii odnawialnej od konwencjonalnej są o tyle nieuzasadnione, że już w 2010 r. indeks cen energii odnawialnej był niższy od indeksu cen energii nuklearnej, a dzisiejsze technologie, jeżeli rozliczać je w kontekście, w horyzoncie czasu dwudziestu paru lat, sprawiają, że koszty energii odnawialnej są porównywalne z energią wytwarzaną ze źródeł klasycznych, w tym także z węgla, albo niższe. Za rok 2013 Urząd Regulacji Energetyki podał cenę płaconą na rynku energii na poziomie 200 zł za 1 MWh netto, a konsumenci płacili 500 zł. Każdy - wystarczy spojrzeć na swój rachunek - płaci więcej za przesył i dystrybucję niż za energię elektryczną. Jeżeli ta energia byłaby wytwarzana na miejscu, to już dzisiaj źródła odnawialne mogyby być tańsze. Dlatego zgłaszamy tę poprawkę, żeby możliwa była sprzedaż bezpośrednia, i zwracamy się do państwa, do wszystkich klubów o to, by umożliwić istnienie konkurencji na lokalnych rynkach na zdrowych, rynkowych zasadach. Chcę to wyraźnie podkreślić: by umożliwić bezpośrednią sprzedaż energii z instalacji odnawialnych. (Dzwonek)

    Druga poprawka, o której chcę powiedzieć tylko parę słów, zmierza do tego, żeby uelastycznić system i wprowadzić mechanizm obowiązku wykonania 85%, a przedział 15% byłby dla inwestorów. Dzisiejszy system, w którym musi być 100% wykonania, bo w przeciwnym razie są kary, sprawia, że instalacje będą przewymiarowane, a ceny na aukcjach wyższe. Taki system będzie droższy dla końcowego konsumenta niż byłby wtedy, gdybyśmy przyjęli takie rozwiązanie, że inwestor dostaje pewne pasmo, w którym ma się zmieścić w ciągu cyklu inwestycyjnego, zamiast dokładnie trafić w punkt. Mamy tu do czynienia z siłami natury i powinniśmy to uwzględnić.

    Jeszcze jedna uwaga o potrzebie zwiększenia częstotliwości raportowania przez prezesa URE o świadectwach pochodzenia, aby system był bardziej przejrzysty, zarządzanie skuteczniejsze i reagowanie szybsze.

    Na zakończenie pozwolę sobie, szczególnie państwu z PiS, powiedzieć o tym, ile potrzeba energii odnawialnej, żeby zastąpić 10 mld m3 importowanego z Rosji gazu.

    (Poseł Anna Zalewska: Trzeba dokończyć gazoport.)

    Otóż gdybyśmy sobie wyobrazili sytuację, że w każdej gminie stawiamy instalację, która ma 1/3 mocy z biogazowni, 1/3 z fotowoltaicy i 1/3 z wiatraków, to potrzeba w każdej gminie 4,6 MW w fotowoltaice, czyli ok. 10 ha, jednej biogazowni o mocy około 0,76 MW i jednego albo kilku wiatraków o łącznej mocy 1,7 MW. Oczywiście trzeba wykorzystać też pompy ciepła. Tyle potrzeba, by zrównoważyć 10 mld m3 gazu. To jest przykład pokazujący wyzwanie, przed którym stajemy: albo będziemy wytwarzać energię na miejscu, z własnych zasobów, z darów przyrody, albo będziemy ciągle jęczeć, płakać i straszyć ludzi, że jesteśmy uzależnieni od dostawców zewnętrznych. Energetyka odnawialna nie stoi w sprzeczności z energetyką węglową, ale stanowi możliwość bardzo szybkiego uzupełnienia naszego systemu energetycznego i pozwala wykorzystać w pełnym zakresie siły i dary przyrody, którymi nas obdarzyła natura. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2015 roku.


112 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Pawlak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o: - senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy