Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 3109 i 3533).


Poseł Piotr Polak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! O tym, że projekt ustawy nie spełnia oczekiwań, już rozmawialiśmy na długich posiedzeniach komisji. Ja jednak chciałbym o coś dopytać. Tutaj już padały pytania o możliwość pierwokupu. Chodzi konkretnie o art. 9 ust. 5, który mówi, że w przypadku braku uprawnionych do pierwokupu takie prawo będzie przysługiwało Agencji Nieruchomości Rolnych, która działa na rzecz Skarbu Państwa. Panie ministrze, czy to prawo będzie obligatoryjne, czy agencja będzie mogła, nie wiem, z jakichś przyczyn odmówić zrealizowania przepisu zawartego w art. 9 ust. 5?

    Pytanie o art. 21 pkt 4 lit. b - w art. 24 dodawany jest ust. 10, który mówi, że Rada Ministrów może określić w drodze rozporządzenia wykaz nieruchomości zasobu własności rolnych Skarbu Państwa stanowiących strategiczną rezerwę. Ta rezerwa nie może zostać zbyta, te grunty nie mogą zostać zbyte ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe. O jakiej ilości gruntów tutaj państwo myślicie? Czy w ogóle myślicie o tym, żeby uruchomić fakultatywność tego przepisu? To też jest ważne. Jeśli już ten przepis będzie (Dzwonek) realizowany, to jak będzie zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw


39 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskich oraz przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy