Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druki nr 2331 i 3490).


Poseł Piotr Polak:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam trzy szczegółowe pytania i chciałbym prosić o odpowiedź na nie. Po pierwsze, panie ministrze, czynności z zakresu zgłaszania znaków towarowych obarczone są wysokim ryzykiem w zakresie możliwości ujawnienia rozwiązań, które mogłyby być przedmiotem ochrony w innych formach. Wadliwe czynności są praktycznie nienaprawialne, a ujawnienie takie rodzi nieodwracalne skutki dla klientów. Jak więc będzie rozwiązana kwestia dodatkowego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów i radców prawnych w tych sprawach?

    Kolejne pytanie. Jak strona rządowa zamierza rozwiązać kwestię wzajemnego zastępstwa adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych w postępowaniu zgłoszeniowym znaków towarowych, skoro nie przewidziano nowelizacji ustawy o adwokaturze ani ustawy o radcach prawnych? Ustawy te, przypomnę, nie przewidują udzielenia substytucji, czyli zastępstwa, rzecznikom patentowym.

    Ostatnie pytanie. Jak będzie sprawowany nadzór samorządu adwokackiego i radcowskiego nad wykonywaniem czynności zawodowych w zakresie znaków towarowych, skoro zasady etyki tych samorządów nie uwzględniają tych zagadnień? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów


37 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskich oraz przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy