Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druki nr 3246 i 3527).


Poseł Piotr Polak:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W 2006 r. powstał dobrze funkcjonujący od 2007 r. program ˝Rodzina na swoim˝. Gdy ten program na dobre się rozkręcił - a w najlepszych latach odnotowaliśmy ok. 40-50 tys. nowych beneficjentów korzystających z tego dobrze funkcjonującego programu - rząd PO-PSL po dyskusji o jego wygaszeniu rozpoczął realizację ˝Mieszkania dla młodych˝, programu, jak się okazuje, znacznie gorszego, w ramach którego pomoc udzielana jest na znacznie gorszych warunkach. Dzisiaj, uderzając się w pierś, proponujecie państwo skądinąd dobre zmiany, idące w dobrym kierunku, bo będzie można uwzględnić rynek wtórny. Ale wtedy, w 2012 r. decyzja o tym, że uwzględnić można tylko rynek pierwotny, to był wielki ukłon w stronę deweloperów.

    Chciałbym zapytać pana ministra, ile umów zostało podpisanych w ciągu roku funkcjonowania tego nowego programu ˝Mieszkanie dla młodych˝, w roku 2014, ile osób skorzystało z tego programu, który jest, jak się okazuje, dużo gorszy od wcześniejszego, i na jaką kwotę umowy te zostały podpisane, chodzi mi o dofinansowanie. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi


21 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskich oraz przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy