Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

25 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskich oraz przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 2968, 3139, 3157 i 3592).


Poseł Piotr Polak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rzeczywiście, panie ministrze, zasób tych najżyźniejszych, najlepszych polskich gleb kurczy się z roku na rok, nie mamy ich zbyt wiele, bo chyba około 20% w skali kraju. Każdy hektar czy nawet ar jest wart zastanowienia, tego, aby rzeczywiście chronić go w każdy możliwy sposób. Bodajże od maja 2013 r. nastąpiło obostrzenie przepisów dotyczących właśnie odrolnienia gruntów klas I-III i teraz do tego czasu to minister musi decydować o tym, czy podejmie decyzję o odrolnieniu, czy też nie. Jeśli to uprawnienie było do tej pory, przez te dwa lata, w gestii ministra rolnictwa, to - już o to pytali poprzednicy - czy to było na dużą skalę, czy było dużo odmownych decyzji ministra, szczególnie w przypadku tych mniejszych powierzchni działek? Czym te odmowy były spowodowane? (Dzwonek) I może retoryczne pytanie: Czy w sposób wystarczający sobie państwo radziliście w ministerstwie z tym problemem, czy ta zmiana, którą tutaj dzisiaj analizujemy, jest konieczna, czy też bez tego poradzilibyście sobie doskonale? Dziękuję.Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskich oraz przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych


80 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy