Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21, 22 i 23 punkt porządku dziennego:  21. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 3459, 3509 i 3649).
  22. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 3546 i 3650).
  23. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku (druk nr 3439) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 3557).


Poseł Piotr Polak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Prezesi! Panie Ministrze! Moje pytania kieruję do pana ministra finansów, dwa pytania związane z utraconymi dochodami i jedno pytanie związane z wydatkami.

    Pierwsze pytanie dotyczy tematu, który ostatnio jest głośny w mediach, a więc reeksportu, czyli nielegalnego wywozu za granicę, leków z Polski i związanego z tym ogromnie dochodowego interesu firm, które się tym zajmują. Słyszymy, że to jest około 1,5-2 mld zł rocznie. Chciałbym zapytać, ile w związku z tym budżet państwa stracił za rok 2014, bo ten proceder trwa już od 2012 r. za zgodą Ministerstwa Zdrowia, i co zrobiono, żeby przeciwdziałać temu w tym roku. Wiemy, że od 1 lipca funkcjonuje już nowa ustawa. Czy ona rzeczywiście zabezpiecza budżet państwa przed stratami?

    Kolejne pytanie związane z utraconymi dochodami to sprawa akcyzy na papierosy. Od roku 2014 wzrosła o 5%. Spodziewaliście się państwo wpływu dodatkowych środków z tego podatku. Okazuje się, że te wpływy zostały niezrealizowane. Nastąpił spadek o 10% sprzedaży legalnych papierosów, a w segmencie wszystkich sprzedawanych papierosów nastąpił wzrost o 3% - z 14% do 17% - sprzedaży papierosów z przemytu. Co zrobiono, żeby to zabezpieczyć i jakie z tego tytułu są straty?

    I sprawa wydatków. Dzisiaj się o tym dowiedzieliśmy. Pan minister mówił, że rolą rządu jest sensowne (Dzwonek) wydawanie pieniędzy. Skarb Państwa stracił prawdopodobnie 250 mln zł w związku ze zmową cenową dużych konsorcjów firm budowlanych dotyczącą realizacji czterech dużych inwestycji budowlanych w Polsce. Co zrobiono czy co zrobi pan minister, żeby odzyskać te pieniądze? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku wraz ze stanowiskiem Komisji


45 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskich oraz przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Polak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy