Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

61 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskich projektach ustaw:
   - o zmianie ustaw o straży gminnej, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
   - o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2973, 3222 i 3705).


Poseł Maciej Banaszak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przede wszystkim dziękuję za poparcie tego projektu. Podczas pierwszego czytania dyskusja naprawdę była ożywiona. Wyczerpaliśmy wszystkie argumenty za tym, aby odebrać straży miejskiej i gminnej kompetencje dotyczące karania kierowców.

    Gwoździem do trumny okazał się zeszłoroczny raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący m.in. działalności straży miejskiej, jeżeli chodzi o kontrolę kierowców, w którym nie zostawiono na tej instytucji suchej nitki. Straż miejską nazwano nawet strażą samorządową. Mieliśmy poprzednie raporty, które mówiły nawet o 400-procentowym wzroście dotyczącym kontroli kierowców, a kilkuprocentowym dotyczącym prewencji. Warto w tym momencie przypomnieć, że straż miejska nie została powołana do tego, aby łupić kierowców przy pomocy fotoradarów, ale po to, żeby pilnować porządku. Takie było od początku założenie. Przypomnę, że to była policja municypalna, która potem została przekształcona w straż miejską.

    Na koniec chciałbym powiedzieć jedno. W ustawie, w ogóle w założeniu fotoradary mają pełnić funkcję prewencyjną, a nie służyć za skarbonkę jakiejkolwiek instytucji. Oddajemy te kompetencje w ręce Inspekcji Transportu Drogowego, która nie będzie prowadziła tych kontroli, tak jak robi to straż miejska, o co w tej chwili z tego miejsca apeluję. Jeszcze raz bardzo dziękuję za poparcie. (Oklaski)Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o straży gminnej, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy kodeks postępowania w sprawa o wykroczenia, o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw


145 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy