Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 3476 i 3561).


Poseł Maciej Banaszak:

    Pani Marszałkini! Panie Dyrektorze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić nasze zdanie na temat projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zawartego w druku nr 3476.

    Najważniejszym punktem tej ustawy jest umożliwienie prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez podmioty niebędące przedsiębiorcami. Aktualnie obowiązujące regulacje prawne przewidują, iż prowadzenie stacji kontroli pojazdów stanowi działalność gospodarczą o charakterze regulowanym. Wśród podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów są jednak podmioty niebędące przedsiębiorcami, które będą mogły je prowadzić do 31 grudnia br. Obecnie są to 163 podmioty. Z uwagi na fakt, iż podmioty te nie posiadają statusu przedsiębiorcy na gruncie obowiązującego prawa gospodarczego, od dnia 1 stycznia przyszłego roku utracą podstawę do otrzymania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych w zakresie określonym w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym i nie będą mogły przeprowadzać badań technicznych pojazdów.

    Zmiana przepisów pod kątem umożliwienia uzyskania wyżej wymienionym podmiotom poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów pozwoli na uniknięcie strat finansowych związanych z kosztami poniesionymi na budowę i wyposażenie stacji kontroli pojazdów oraz stworzy realną podstawę rozwoju czy też modernizacji stacji kontroli pojazdów wobec możliwości kontynuowania działalności w tym zakresie.

    Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej argumenty, a także fakt konstytucyjnej ochrony praw nabytych, projekt oczywiście zasługuje na poparcie. Słuszne wydają się też być argumenty dotyczące konieczności funkcjonowania stacji kontroli pojazdów w szkołach jako bazy naukowej dla uczniów szkół zawodowych i technicznych.

    Z tych wszystkich przyczyn Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej oczywiście będzie głosował za przyjęciem tej ustawy.

    Wysoka Izbo, w związku z tym, że mam chwileczkę, chciałbym jeszcze powiedzieć parę zdań na temat działania stacji kontroli pojazdów, o czym mówiłem na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, podać kilka istotnych liczb. W zeszłym roku doszło do prawie 35 tys. wypadków, było ponad 3 tys. zabitych i 42 tys. rannych. Na naszych drogach, Wysoka Izbo, drodzy państwo, co 2,5 godz. ginie człowiek. Są to zatrważające dane. Dodatkowo roczny koszt tych wypadków, o czym wielokrotnie mówiłem w tej Izbie, wynosi przeszło 50 mld rocznie. Są statystyki, które mówią nawet o 70 mld rocznie. Co ciekawe, chciałbym się cofnąć do roku 2013, ze statystyk Komendy Głównej Policji czy CEWIK wynika, iż przyczyną tylko 53 wypadków był fatalny stan techniczny pojazdu. Analogicznie w roku 2013 w Niemczech wypadków na drogach spowodowanych złym stanem technicznym było aż 10%. To pokazuje skalę nieprawidłowości, z jaką mamy dzisiaj do czynienia w systemie przede wszystkim badania pojazdu pod względem stanu technicznego, a także badania pojazdów po wypadku.

    Dzisiaj jest problem ogólnie ze stacjami diagnostycznymi. Moi przedmówcy mówili o tych stacjach. Dużo z nich powstało w związku z dofinansowaniem unijnym. Stawiam tezę, że tych stacji jest dzisiaj zdecydowanie za dużo. Są to kwestie dyskusyjne, ponieważ nie ma regularnych szkoleń dla diagnostów, brakuje kontroli urządzeń, na których wykonuje się przeglądy techniczne. Na szczęście, jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, przypomnę, że do 20 maja 2018 r. musimy wdrożyć dyrektywę unijną 45/2014, która zunifikuje stacje diagnostyczne, zunifikuje przeglądy w naszym kraju.

    Poddaję ten temat pod dyskusję wszystkim koleżankom i kolegom posłom przyszłej kadencji, bo w przyszłej kadencji trzeba będzie popracować nad tą dyrektywą. Na pewno trzeba będzie pochylić się nad nieprawidłowościami, z którymi dzisiaj mamy do czynienia na stacjach diagnostycznych. Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym


115 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy