Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 3333 i 3457).


Poseł Maciej Banaszak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec sprawozdania Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, druki nr 3333 i 3457.

    Zanim przejdę do merytorycznego omawiania projektu ustawy, chciałbym zwrócić uwagę na to, o czym mówił poseł Adamczyk, mój przedmówca. Zbliżamy się do okresu wyborczego, kończy się kadencja. Nie chciałbym, aby nagle Polskie Stronnictwo Ludowe stało się ponownie orędownikiem, pomocnikiem straży pożarnej, ratując z opresji, jeżeli chodzi o dodatkowe koszty, egzaminy, kursy, aby nie używało tego w kampanii wyborczej. Przed tym przestrzegam, bo tak naprawdę w głównej mierze to PSL przyczynił się do tego, że dzisiaj musimy ponownie procedować nad tą ustawą.

    W tej chwili przechodzę już do merytorycznego omawiania tego projektu ustawy. Podstawowym założeniem tego projektu jest usprawnienie systemu szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych służb mundurowych i ochotniczych straży pożarnych. Projektodawcy w uzasadnieniu do niniejszego projektu ustawy o kierujących pojazdami wskazują na to, że w pracach nad uchwaleniem ustawy o kierujących pojazdami nie wskazywano, by w sposób nienależyty były prowadzone szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych służb mundurowych i ochotniczych straży pożarnych. Mimo to ustawodawca zmienił zasady dotyczące szkolenia tych kierowców, które są bardziej kosztowne od dotychczas obowiązujących. W ocenie projektodawców wprowadzone w ustawie rozwiązania stwarzają sytuację, w której kierowcy samochodów uprzywilejowanych OSP dwukrotnie przechodziliby szkolenie dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, a nowy system szkoleń kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP, który jest przewidziany w ustawie o kierujących pojazdami, będzie znacznie bardziej kosztowny niż dotychczasowy. W związku z tym projektodawcy wnoszą o nowelizację ustawy o kierujących pojazdami w tym zakresie.

    Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, a także powszechnie znane niedoskonałości związane z funkcjonowaniem ustawy o kierujących pojazdami, trudno nie zgodzić się z przedstawioną argumentacją wnioskodawców. Również w ocenie Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej im mniej biurokracji, tym lepiej, szczególnie w zakresie uzyskiwania uprawnień przez tak istotne podmioty jak ochotnicze straże pożarne. Jednocześnie należy zauważyć, iż w ramach prac sejmowych w komisji i podkomisji do przedstawionego przez wnioskodawców katalogu, jeżeli chodzi o propozycję, dopisani zostali również funkcjonariusze Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego. W tym zakresie mam pytanie do pani poseł sprawozdawcy: Czym uzasadnione jest rozszerzenie tego katalogu?

    Z przyczyn wskazanych przeze mnie w treści niniejszego wystąpienia, chodzi przede wszystkim o chęć zmniejszenia obowiązków biurokratycznych, a także moje osobiste przekonanie o wadliwości ustawy o kierujących pojazdami, informuję, że Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za przedstawionym projektem ustawy. Dziękuję bardzo.Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami


177 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy