Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222).


Poseł Maciej Banaszak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić nasze stanowisko wobec zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 3222.

    Może zacznę od dobrych stron, bo one występują w tej propozycji zmiany ustawy. Przede wszystkim chodzi o uregulowanie polityki fotoradarowej. Z tym walczę w Wysokiej Izbie od prawie trzech lat, pokazując patologię, która dzisiaj szczególnie toczy straż miejską, w zakresie karania kierowców za pomocą fotoradarów. Przypomnę też, że jesteśmy po pierwszym czytaniu projektu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który właśnie reguluje tę kwestię, czyli zabiera straży miejskiej fotoradary. Projekt, który dzisiaj omawiamy, jest uzupełnieniem naszego projektu. O tym mówili moi przedmówcy, mówił poseł wnioskodawca, czyli o przekazaniu fotoradarów Inspekcji Transportu Drogowego. Stacjonarne fotoradary znikną poza terenem zabudowanym, z kolei w miastach będą one podlegały Inspekcji Transportu Drogowego, a Policja dostanie fotoradary przenośne.

    Oczywiście dobrym rozwiązaniem jest też niekaranie punktami osób, które otrzymają mandat za naruszenie zarejestrowane za pomocą fotoradaru stacjonarnego. Finanse pochodzące z tych kar będą przeznaczane na poprawę infrastruktury drogowej. W tym zakresie klub Sojusz Lewicy Demokratycznej jak najbardziej popiera ten projekt.

    Przechodzimy do gorszych rzeczy, powiedziałbym, że wręcz beznadziejnych. Jak już mój przedmówca z Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, karanie administracyjne jest czymś, nad czym naprawdę musimy głęboko się zastanowić. Przeczytałem uzasadnienie, opinię Sądu Najwyższego, opinię Prokuratorii Generalnej, jak i samego prokuratora generalnego na temat tego projektu ustawy. Jeżeli chodzi o karanie administracyjne, to, niestety, te instytucje nie pozostawiają na nim suchej nitki.

    Mam wrażenie, że wrócimy do tego, co było w przypadku systemu viaTOLL - pamiętamy, że kierowcy byli karani w trybie administracyjnym, ci, którzy nie wnieśli opłaty za przejazd przez bramownicę. Tam też mieliśmy tryb administracyjny i pamiętam, że skończyło się to samobójstwem jednego człowieka, ponieważ był niewypłacalny. W tę stronę też zmierzamy przy tym trybie. Od razu też nasuwa się pytanie, co z firmami leasingowymi, bo mamy świadomość, że wzrosną stawki za użytkowanie pojazdów w systemie leasingowym. Dlatego, odnosząc się też do wysokości kar, jesteśmy skłonni poprzeć te kary, o których mówił pan poseł wnioskodawca, czyli zwiększyć wysokość mandatów, ale nie chcielibyśmy, aby to się odbywało w trybie administracyjnym, tylko, tak jak do tej pory, w trybie wykroczeniowym. Negatywne jest też nasze stanowisko wobec propozycji zrównania dopuszczalnej prędkości zarówno za dnia, jak i w nocy, tego, że od godz. 23 do 5 rano można byłoby w terenie zabudowanym jeździć 60 km/h. Uważam, podobnie jak nasz klub, że powinniśmy zostać przy obecnym zapisie, nie powinniśmy tego zmieniać.

    Rozbudowa Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców to jest w moim przekonaniu też wyraz poparcia dla Centralnego Ośrodka Informatyki, który już, przypomnę, pochłonął blisko 0,5 mld zł z budżetu państwa z pominięciem Prawa zamówień publicznych.

    W związku z tym, tak jak powiedziałem na wstępie, widzimy dobre strony tej ustawy, przede wszystkim uregulowanie zasad polityki fotoradarowej, jesteśmy jak najbardziej gotowi to poprzeć, natomiast uważamy, że karanie administracyjne budzi i będzie budziło wiele negatywnych komentarzy. Zresztą już dzisiaj w Internecie można przeczytać, jakie jest nastawienie społeczne do takich zapisów ustawy.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! (Dzwonek) Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej, pomimo wielu negatywnych aspektów czy wręcz błędów, które w naszej opinii występują w tej ustawie, będzie popierał tę ustawę i opowie się za jej skierowaniem do dalszego procedowania w komisji.

    Natomiast na koniec, jeśli można, panie marszałku, jedno zdanie...

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Proszę.

    Poseł Maciej Banaszak:

    Poseł wnioskodawca porównał działanie straży gminnych i Inspekcji Transportu Drogowego, mówiąc, że to jest patologia. Ja uważam, że to są dwie odrębne instytucje i że właśnie działanie straży gminnych, a nie inspekcji, jest tutaj patologiczne. Dziękuję bardzo.Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw


119 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy