Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

61 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskich projektach ustaw:
   - o zmianie ustaw o straży gminnej, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
   - o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2973, 3222 i 3705).


Poseł Sprawozdawca Maciej Banaszak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jako poseł sprawozdawca mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o straży gminnej, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

    Na wstępie chciałbym tylko zaznaczyć, iż mimo późnej pory jest to dla mnie moment dosyć istotny, wręcz historyczny. Od blisko 4 lat zabiegałem w ramach prac parlamentarnych o odebranie strażom miejskim kompetencji fotoradarowych, straże te stały się bowiem synonimem opresyjnego państwa czatującego na obywateli po krzakach i bezwzględnie zasilającego budżety lokalnych gmin pieniędzmi podatników. Dziś, mocą przygotowanego przeze mnie projektu złożonego przez klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej, po pracach w podkomisji nadzwyczajnej i komisjach, patologia ta dobiega wreszcie upragnionego końca.

    Odnosząc się do samych prac nad projektem w ramach prac podkomisji, pragnę wskazać, iż podkomisja podjęła decyzję o odrzuceniu propozycji art. 1 zawartego w druku nr 3222, tj. art. 1 poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W konsekwencji podjętej decyzji o odrzuceniu wskazanego artykułu projekt zawarty w druku nr 3222 się bezprzedmiotowy. Następnie podkomisja rozpoczęła prace nad projektem zawartym w druku nr 2973, którego byłem w imieniu klubu SLD wnioskodawcą, czego efektem było przedstawienie przez podkomisję w ramach sprawozdania projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych.

    W dniu 21 lipca połączone Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły sprawozdanie o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o straży gminnej, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zawarte w druku nr 3705, w którym połączone komisje rekomendują, co bardzo ważne i co chciałbym zaznaczyć, przyjęcie projektu w wersji przedstawionej w ramach sprawozdania podkomisji, tj. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych.

    Odnosząc się, Wysoka Izbo, do treści projektu, ma on na celu odebranie strażom miejskim i gminnym kompetencji do dokonywania jakichkolwiek kontroli ruchu drogowego za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wprowadza zasadę, iż ujawnianie naruszeń przepisów ruchu drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących będzie należeć do kompetencji wyłącznie Inspekcji Transportu Drogowego. Projekt proponuje również skreślenie z ewidencji prowadzonej przez straże miejskie i gminne urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego. W dokumencie postulujemy także, aby przepisy zawarte w projekcie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

    Podsumowując, chcę powiedzieć, że propozycje zmian zawarte w tym dokumencie są bardzo oczekiwane społecznie. Mają na celu wyłączenie możliwości karania obywateli przez niekompetentne służby. Co ważne, projekt został jednogłośnie przyjęty w ramach prac w komisji przez wszystkie ugrupowania parlamentarne, co pokazuje jego ogólnospołeczną wagę. Został on także poparty przez rząd.

    Wysoka Izbo! Z tych wszystkich względów mam nadzieję, że prace w parlamencie nad tym projektem zostaną szybko zakończone, tak aby obywatele już od stycznia przyszłego roku byli wolni od kontroli fotoradarowych dokonywanych przez straże miejskie czy gminne i aby jadąc nie tyle na wakacje letnie w przyszłym roku, ile już nawet na ferie zimowe, nie musieli martwić się o to, czy gdy zajadą na upragnione miejsce wypoczynku, będą mieli jeszcze prawo jazdy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o straży gminnej, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy kodeks postępowania w sprawa o wykroczenia, o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw


244 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy