Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druki nr 2331 i 3490).


Poseł Józef Lassota:

    Dziękuję, pani marszałek.

    Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym zadać pytanie dotyczące rzeczników patentowych, bo w propozycji deregulacji, która jest przedstawiona przez komisję, jest takie rozwiązanie, że w przypadku wzorów użytkowych dopuszcza się również reprezentowanie podmiotów przez radców prawnych i adwokatów. Mimo że samo zgłoszenie czy też napisanie jakiegoś pisma jest stosunkowo łatwe, trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że przy wzorach użytkowych wymaga się również kwerendy, poszukiwania rozwiązań, aby taki wzór zarejestrować, a później należy dbać o jego ochronę, czyli przedłużanie rejestracji itd. Jeżeli radca prawny, adwokat nie będzie chciał skorzystać z wiedzy, która jest dostępna, którą może oczywiście pozyskać, to tej wiedzy nie będzie miał. Może się okazać, że będzie to potraktowane troszkę pobieżnie. Rzeczników funkcjonujących w Polsce jest ok. 500, radców prawnych i adwokatów podobno ok. 50 tys., a spraw, które dotyczą rejestracji wzorów użytkowych, jest rocznie ok. 2 tys. Proszę sobie wyobrazić, że właściwie może się okazać, że ci rzecznicy patentowi mogą w ogóle nie mieć dostępu do tych wzorów użytkowych. (Dzwonek) Nie ma przeszkód, aby radca prawny i adwokat po doszkoleniu się w tym zakresie pełnili taką funkcję, ale dzisiaj takich wymogów nie stawiamy. Czy pan minister nie ma obaw, że w tym przypadku jakość tych usług rzeczywiście będzie znacznie pogorszona? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów


26 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy