Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Józef Lassota:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Oczywiście temat jest ważny i chcę wierzyć, że podnoszenie go w informacji bieżącej wynika z troski o to, aby zarówno względy ekonomiczne, jak i sprawy bezpieczeństwa energetyki były odpowiednio potraktowane. Chcę wierzyć, że tak jest, że to był główny powód. Na pewno nie należy też pomijać faktu, że jest okres kampanii wyborczej, a jest to wdzięczny temat dla opozycji, aby pokazać, słusznie lub niesłusznie, moim zdaniem raczej niesłusznie, jak to rząd... (Gwar na sali)

    (Poseł Gabriela Masłowska: Panie pośle, ze względu na wiek nie przystoi, takie insynuacje...)

    (Poseł Anna Paluch: Przepraszam, kalendarz sprzedaży to akurat koalicja układa, panie pośle. Niech się pan nie kompromituje.)

    Wicemarszałek Wanda Nowicka:

    Panie pośle Adamczyk, bardzo proszę umożliwić wypowiedź panu posłowi.

    Panie pośle, bardzo proszę kontynuować.

    Poseł Józef Lassota:

    Bardzo dziękuję, pani marszałek. Rozumiem, że czas zostanie przedłużony. Rozumiem też zdenerwowanie państwa posłów z opozycji, ale czasem prawda kole w oczy. Trudno, tak to jest.

    Chciałbym zapytać panią minister o sprawę, która jest podnoszona jako jedna z najważniejszych, czyli o sprawę bezpieczeństwa energetycznego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Pani minister powiedziała, słusznie zresztą, że obowiązek związany z obronnością dotyczy także prywatnych podmiotów gospodarczych bez względu na status własności i że państwo może wkroczyć, kiedy jest taka potrzeba, w tę działalność. Mamy w pamięci takie przykłady z niedawnej przeszłości, kiedy był stan wojenny i militaryzowano zakłady. Chciałbym zapytać panią minister, jakie narzędzia miałoby państwo w przypadku sprzedaży tej spółki, aby (Dzwonek) nie tylko w sytuacji stanu wojennego czy wojny, lecz także w przypadku, gdyby okazało się, że są jakieś zauważalne elementy, które w funkcjonowaniu tej spółki prywatnej pewnie już kiedyś byłyby niewskazane. To jest bardzo ważne, aby pokazać, że państwo nie rezygnuje z kontroli nad tą energetyką, nad bezpieczeństwem...

    (Poseł Anna Paluch: Państwo, jak wiadomo, mamy teoretyczne.)

    Pani poseł jest strasznie nerwowa. Nie wiem, dlaczego.

    Wicemarszałek Wanda Nowicka:

    Panie pośle, proszę już kończyć, bo czas minął.

    Poseł Józef Lassota:

    Ale pół minuty mi państwo zabrali, więc...

    Wicemarszałek Wanda Nowicka:

    Ale już o pół minuty, o 40 sekund przekroczył pan czas, panie pośle, więc proszę kończyć.

    Poseł Józef Lassota:

    Dobrze, już kończę.

    Chciałbym odnieść się do kwestii czy pytania, czyje interesy reprezentuje rząd Polski. Rząd Polski reprezentuje polskie interesy. Myślę, że to jest oczywiste. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego wynikających z procesu prywatyzacji spółki PKP Energetyka SA


30 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy