Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

33 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Józef Lassota:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym właściwie może nie bezpośrednio do pana ministra, bo akurat to nie jest w zakresie kompetencji pana ministra, choć jest związane z tą działalnością, z regionalnym systemem ostrzegania, który zresztą już świetnie funkcjonuje. I powiem szczerze, że gdy słyszę tutaj głosy niektórych kolegów z opozycji, że dobrze, że jest, ale... zawsze musi być ˝ale˝, bo nie może być coś dobrego, ale trudno. Natomiast chciałbym, panie ministrze, zwrócić uwagę na taką rzecz. Otóż Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opracowuje, chyba już opracował nawet, informatyczny system ostrzegania kraju, tzw. ISOK. Są tam określone mapy zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka powodziowego, które rzeczywiście powinny być przydatne do przewidywania tych zdarzeń, które mogą nastąpić w przypadku opadów. Wojewoda małopolski również opracował dla dorzecza górnej Wisły, na podstawie bardzo aktualnych danych, analizę zagrożenia powodziowego. Okazuje się, że ten system, te mapy zagrożenia powodziowego, które są w ISOK-u, i ta właśnie analiza niekoniecznie się pokrywają. Skąd się to bierze? Bierze się to stąd, że modelowanie hydrauliczne dla tych map zagrożenia powodziowego w ISOK-u oparte było pewnie na niezbyt aktualnych danych. Chodzi tu np. o przypadek Krościenka: teren w ISOK-u pokazywany jest jako teren zalewowy, na którym nie wolno inwestować, natomiast na mapie, którą wojewoda opracował, to nie występuje. Wzięło się to stąd, że w ISOK-u nie uwzględniono istniejącego zbiornika w Czorsztynie. A więc, panie ministrze, prośba byłaby taka, żeby zwrócić na to uwagę, żeby te rzeczy, które są w różnych resortach, były jednak może bardziej (Dzwonek) korelowane, lepiej koordynowane. Dziękuję.Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych


30 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy