Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

31 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Józef Lassota:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Prezesie! Wysoka Izbo! Przysłuchuję się tej debacie, która jest taka, jakby gadał dziad do obrazu. Opozycja nie przyjmuje żadnych argumentów, ma swoją tezę, zresztą to widać od kilku miesięcy, nie tylko od kilku miesięcy, Polska w ruinie itd. Tak właśnie będzie mówić, nie spodziewajmy się niczego innego.

    Wracając do sprawy zasadniczej, chciałbym powiedzieć, że oczywiście jest pewna kwestia do zastanowienia się, również do rozważenia, jeśli chodzi o to, w jaki sposób czy też w jakimś zakresie polskie firmy wygrywają przetargi w Polsce, w dużym zakresie. Oczywiście są znane najgłośniejsze przypadki tych największych kontraktów, gdzie na ogół jest tak, że to są konsorcja i w tych konsorcjach właściwie wykonawcami się polskie firmy. Jest tu jakiś problem, który być może warto by dokładnie przeanalizować. Jeśli to naprawdę polskie firmy realizują, a partnerem w kontrakcie jest jednak konsorcjum, gdzie wiodącym jest zagraniczna firma, to gdzieś tu jest problem. Czy to polega na słabości, czy też na słabszej pozycji polskich firm? Czy też polega na tym, że jakieś zasady, które są stosowane, może trzeba dopracować? Zamawiający dla wygody stosował najniższą cenę. Nie było takiego obowiązku, ale taką stosował, bo tak mu było wygodniej z uwagi na późniejsze kontrole. Dzisiaj takiej możliwości już nie ma. Czy Urząd Zamówień Publicznych analizuje tę sytuację i czy wyciąga wnioski, czy propozycje, które by jednak (Dzwonek) wspierały te polskie przedsiębiorstwa, które mają zdolność produkcyjną, zdolność wykonawczą, a w jakiś sposób jednak nie zawsze wygrywają. Myślę, że powtarzanie jest protekcjonizm za granicą jest powtarzaniem, które zdaje się nie znajduje pokrycia. Trzeba wiedzieć naprawdę. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w strukturze zamówień publicznych na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2014


41 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy