Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druki nr 3526 i 3552).


Poseł Beata Mazurek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku! Na początku powiem, że dzisiaj rzecznik praw dziecka dysponuje możliwością wglądu w akta sądowe, a w uzasadnieniu do projektu tej ustawy czytamy, że część sądów niewłaściwie interpretuje te przepisy i odmawia przesłania akt. Zatem, proszę państwa, czy nie lepiej byłoby przeszkolić pracowników sądów, tak aby te akta były udostępniane? To jest bowiem chora sytuacja - to, że w kraju, w którym funkcjonuje jedno prawo, sądy różnie to prawo interpretują. W związku z tym moje pytanie jest takie: Ile mamy takich przypadków odmów przesyłania tych akt i których sądów one dotyczą?

    Drugie pytanie: Jakie jest stanowisko rządu w sprawie przedmiotowej ustawy? Czy jest już znane oficjalne stanowisko ministra sprawiedliwości? Do tej pory niczego nie wiedzieliśmy na ten temat.

    I kolejne pytanie: Czy przesłanie akt do rzecznika praw dziecka nie wydłuży postępowania, czy nie dojdzie do przewlekłości postępowań z uwagi na to, że akt nie będzie w sądzie? Jeśli zaś rzecznik praw dziecka ma dostawać przesyłane kopie, to czy sądy będą zabezpieczone w dodatkowe etaty na przygotowanie tej dokumentacji? Podczas posiedzenia komisji przedstawiciel sądów zasygnalizował, że występują niedobory kadrowe i nie będzie pracowników do kserowania tych akt. To zasługuje na uwagę z innego jeszcze powodu. Nie tak dawno pracownicy administracyjni (Dzwonek) sądów protestowali, mówiąc o tym, że mają niskie wynagrodzenia, i to jest słuszne, tymczasem będzie im dodawane dodatkowe zadanie, za czym też nie będą szły pieniądze. Dziękuję.Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka


129 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja bieżąca w sprawie opresyjnej ingerencji organów państwa...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy