Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

31 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Beata Mazurek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Ja nawiążę w swoich pytaniach do raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego systemu opieki nad osobami starszymi i przypomnę, co m.in. NIK stwierdziła.

    W Polsce nie ma systemu opieki medycznej nad pacjentami w podeszłym wieku, brakuje geriatrów, a specjalistycznych poradni i oddziałów szpitalnych jest jak na lekarstwo. NIK zwraca uwagę, że w Polsce liczba geriatrów znacznie odbiega od średniej europejskiej. NIK z uwagi na starzenie się społeczeństwa wskazuje na naglącą potrzebę budowania skutecznego systemu opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz sieci wsparcia dla ich rodzin.

    Moje pytania są następujące. Jestem posłem z Chełma, reprezentuję Lubelszczyznę. Chciałabym wiedzieć, ile chociażby w moim okręgu - Zamość, Chełm, Biała Podlaska - jest specjalistycznych poradni i oddziałów szpitalnych, które są przeznaczone dla osób starszych.

    Kolejne pytanie. Czy i kiedy wobec prognoz zmian demograficznych rząd wprowadzi pełny system opieki zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku? Czy, a jeśli tak, to kiedy, opieka zdrowotna adresowana do osób w podeszłym wieku będzie opierać się na założeniach wskazanych w programie ˝Długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020˝, a także kiedy będzie uwzględniać wnioski wynikające z kontroli NIK? Czy, a jeśli tak, to kiedy, wycena świadczeń w zakresie geriatrii zostanie tak skonstruowana, aby warunki finansowe umożliwiały tworzenie nowych placówek geriatrycznych?

    Ostatnia rzecz. Ministerstwo Zdrowia planowało utworzyć do końca kadencji narodowy instytut geriatrii. Co się dzieje w tym zakresie? W zasadzie mamy koniec kadencji, projekt rozporządzenia, z tego, co wiem, był przygotowany już w marcu, a do tej pory cisza na ten temat. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki nad najmłodszymi i seniorami


393 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja bieżąca w sprawie opresyjnej ingerencji organów państwa...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy