Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 3109 i 3533).


Poseł Beata Mazurek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przy sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych jest wiele przypadków roszczeń byłych właścicieli. Czy w ustawie przewiduje się zatem sprawę pierwszeństwa zakupu, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości przeznaczonej do przetargu, przez byłego właściciela czy osoby uprawnione? To jest moje pierwsze pytanie.

    Drugie moje pytanie dotyczy opinii BAS na temat przedmiotowej ustawy. Te opinie wskazują na bardzo liczne wady legislacyjne tego projektu, na niezgodność z konstytucją. A konkluzja jednej z nich brzmi mniej więcej tak: Projekt ustawy w zaproponowanym brzmieniu nie spełnia wymagań techniki legislacyjnej, narusza spójność i zgodność systemową, budzi zastrzeżenia co do zgodności z konstytucją oraz przepisami Unii Europejskiej. Nie wprowadza bardzo potrzebnych i oczekiwanych rozwiązań prawnych właściwych dla współczesnych reguł obrotu gospodarczego i adekwatnych do chronionego dobra, jakim są grunty. Nie można też wykluczyć, że wysoki poziom restrykcji oraz form ograniczeń obrotu przewidzianych w projekcie ustawy może doprowadzić do ponownego pojawienia się wyjątkowo negatywnego zjawiska, jakim jest nieformalny obrót gruntami rolnymi i wynikające z niego konsekwencje.

    Chciałabym pana prosić, panie ministrze, o odniesienie się do tych negatywnych konkluzji i opinii, o których mówię. I moje pytanie: Czy w związku z tym nie byłoby jednak zasadne poparcie wniosku o odrzucenie tego projektu, skierowanie go do prac z powrotem (Dzwonek) do komisji i przeanalizowanie tych uwag, o których przecież mówią specjaliści? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw


128 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja bieżąca w sprawie opresyjnej ingerencji organów państwa...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy