Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Beata Mazurek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Uważam, nie tylko ja, że upadku SKOK Wołomin można było uniknąć. Gdyby bowiem powołany przez Komisję Nadzoru Finansowego zarządca komisaryczny sporządził i zrealizował program naprawczy, ludzie nie straciliby swoich oszczędności, a Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie musiałby wypłacać depozytów do wysokości gwarantowanej. Powtarzam jeszcze raz: tej upadłości można było uniknąć.

    Zgodnie z decyzji KNF z 5 listopada 2014 r. zarządca komisaryczny został zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z KNF programu naprawczego. Komisja Nadzoru Finansowego dopuściła, że zarządca komisaryczny zamiast przedstawić plan ratowania SKOK Wołomin, po niecałym miesiącu zgłosił wniosek o jego upadłość, mimo że zapewniał członków spółdzielni, że podejmie próby ratowania SKOK Wołomin. Sporządzenie programu naprawczego stanowi bowiem warunek konieczny dalszego funkcjonowania spółdzielni, w tym również uzyskania przez nią pomocy z zewnątrz. Ustanowiony przez KNF i odpowiadający przed nią zarządca komisaryczny SKOK Wołomin nie wywiązał się ze swoich obowiązków, przez co członkowie spółdzielni stracili swoje oszczędności, a Bankowy Fundusz Gwarancyjny musiał wypłacić ponad 2 mld zł, aby wywiązać się z gwarancji ochrony depozytów.

    Zatem pytam: Dlaczego powołany przez premiera Donalda Tuska przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak, wcześniej nominowany przez Platformę Obywatelską na wiceprezydenta Warszawy, dopuścił do miliardowych strat, jakie ponieśli członkowie SKOK Wołomin oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny? (Oklaski)Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych


189 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja bieżąca w sprawie opresyjnej ingerencji organów państwa...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy