Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druk nr 3519).


Poseł Beata Mazurek:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ten projekt ustawy cieszy, jest to nowa forma dialogu, można by powiedzieć: punkt zwrotny, czas na zmianę, jeśli chodzi o rząd i partnerów społecznych, bowiem swego czasu związki zawodowe twierdziły, i słusznie, że dialog był pozorny, że rząd nie bierze pod uwagę ich postulatów. Ponieważ ten projekt ustawy, tak jak pan powiedział, był wypracowany w drodze kompromisu przez wszystkich, to zapytam tak: Czy wszystkie uwagi partnerów społecznych zostały uwzględnione? Jeśli nie, to które nie i dlaczego nie? To pierwsza sprawa.

    Druga kwestia jest następująca: projekt ustawy mówi, że strona pracowników i pracodawców może wnioskować o przeprowadzenie wysłuchania publicznego do podmiotu, który zajmuje się daną problematyką. Moje pytanie jest takie: Co to w praktyce oznacza? Czy to oznacza, że jeśli strona złoży taki wniosek, to ten wniosek dla podmiotu, czyli właściwego ministra, jest obligatoryjny, czy też nie, czyli czy zachowana zostanie taka procedura, jaka jest dotychczas, że projekt wpływa do Sejmu i jeśli wniosek publiczny zostanie przegłosowany, to wysłuchanie publiczne się odbywa? Czy też jest to niezależne, że może być zgłaszane i tu, i tu? Innymi słowy, czy to jest dla was obligatoryjne, czy nie?

    I jeszcze jedno pytanie: Czy w tym projekcie ustawy zostały wyeliminowane wszystkie powody nieskuteczności działań dotychczasowej Komisji Trójstronnej, tak aby nie było powtórki z rozrywki, w której partnerzy społeczni współpracę odrzucą, i słusznie, bo ich argumenty nie będą brane pod uwagę? Czy to wszystko (Dzwonek), co dzisiaj nie funkcjonuje, co tak naprawdę przyczyniło się do tego, że tego dialogu nie ma, zostało w tym projekcie ustawy zawarte? Dziękuję.Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego


167 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja bieżąca w sprawie opresyjnej ingerencji organów państwa...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Beata Mazurek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy