Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Spraw Wewnętrznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2857 i 3485).


Poseł Eugeniusz Kłopotek:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Na początek taka konstatacja ogólna. Otóż czy znowu nie jest tak, że mamy szczere chęci, mamy wolę, i to praktycznie ponad podziałami politycznymi, żeby wprowadzić w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych takie zapisy, by z jednej strony ułatwić dostęp do imprez masowych, w tym zwłaszcza jeśli chodzi o mecze piłki nożnej, a z drugiej strony chcielibyśmy, i to nam nie wychodzi, wyeliminować chuligaństwo stadionowe czy wręcz bandytyzm na stadionach. Tych obrazków od lat jest aż nadto. Nieraz dochodzę do takiego wniosku, że pewnie jeszcze nie wiadomo, ile razy będziemy chcieli zmieniać przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ale jeśli nie zmienimy tego czegoś, co tkwi tutaj, to nawet, jeszcze raz podkreślam, najbardziej precyzyjne, najlepsze zapisy, najprawdopodobniej nie wyeliminują chuligaństwa czy bandytyzmu stadionowego.

    Podzielając oczywiście opinię co do propozycji, które zostały wypracowane wspólnie w naszej komisji, chciałbym jednak w imieniu mojego klubu złożyć poprawkę, która wynika z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Otóż w trakcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym zdarza się, że trybunał orzeka o niekonstytucyjności ustawy, a dając delegację organowi wykonawczemu do przygotowania rozporządzenia, w ustawie nie określa ram dla tego rozporządzenia. Dlatego w pkt 9, gdzie mówimy, że po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu, niestety zapomnieliśmy, czy może nie dopatrzyliśmy, dając delegację do rozporządzenia, aby zakreślić pewne ramy ustawowe. Stąd ta poprawka, która usuwa ewentualną groźbę niezgodności z konstytucją, ale jednocześnie na pewno nie jest do końca po myśli wszystkich podmiotów, które mają do czynienia z imprezą, jaką jest mecz piłki nożnej o podwyższonym ryzyku. Otóż proponuję, aby w tej poprawce uwzględnić trzy ramy: po pierwsze, aby liczba udostępnionych tzw. miejsc stojących nie przekraczała 25% miejsc siedzących, po drugie, aby proporcja liczby miejsc stojących dla kibiców drużyny gospodarzy i miejsc stojących dla drużyny gości wynosiła cztery do jednego, tzn. na udostępnione cztery miejsca stojące dla kibiców drużyny gospodarzy udostępniamy jedno miejsce stojące dla kibiców drużyny gości.

    I wreszcie po trzecie - to jest sporna sprawa, nie ukrywam tego, wywołująca wiele wątpliwości - środowisko piłkarskie chciałoby, aby zamiana miejsc siedzących na stojące odbywała się na zasadzie: za jedno miejsce siedzące dwa miejsca stojące, z kolei instytucje odpowiedzialne przynajmniej częściowo za bezpieczeństwo imprez masowych uważają, że to jest duże ryzyko, i proponują model jeden do jednego, czyli jedno miejsce stojące za jedno miejsce siedzące z możliwością przywrócenia miejsca siedzącego. (Dzwonek) Po długich dyskusjach i namyśle mój klub postanowił jednak zaproponować rozwiązanie jeden do jednego. Ostatecznie rozstrzygnie to najpierw komisja, a później cała Izba. Dziękuję za uwagę, a poprawkę przekazuję panu marszałkowi. (Oklaski)Poseł Eugeniusz Kłopotek - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw


34 wyświetleń

Zobacz także: