Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

41 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym.


Poseł Eugeniusz Kłopotek:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Wielu z nas na tej sali pamięta końcówkę lat 90., kiedy walczyliśmy o województwa, m.in. również o województwo kujawsko-pomorskie. Przypominam tym, którzy chcą zapomnieć, że o mały włos tego województwa by nie było, a nie byłoby dlatego, że ówczesna marszałek Senatu z Torunia i część parlamentarzystów toruńskich byli przeciwni powstaniu tego województwa. To, że to województwo jest, zawdzięczamy parlamentarzystom bydgoskim (Oklaski), włocławskim i kilku parlamentarzystom ówczesnego województwa toruńskiego. Przez to, że zdecydowaliśmy się na dwustołeczność, to województwo funkcjonuje. 017...........017

    Cały czas mamy zgrzyty na linii Bydgoszcz - Toruń, ale proszę mi wierzyć, mimo wszystko nieraz one są wydumane czy podsycane przez polityków, a nie przez współpracujących ze sobą mieszkańców. Panie pośle Mężydło, był już osiągnięty kompromis, a pańska poprawka spowodowała totalne zamieszanie. Otóż próba ustawowego narzucenia tego rozwiązania spowodowuje, że ta współpraca, choć trudna, pomiędzy tymi dwoma miastami w ogóle zaniknie, nawet jakbyśmy utworzyli taką metropolię na przymus. Dlatego uwaga pani poseł Grażyny Ciemniak była słuszna. Jeżeli kryteria są spełnione, to dlaczego mamy zrobić jeden wyjątek w kraju? Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Eugeniusz Kłopotek - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym


36 wyświetleń

Zobacz także: