Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druki nr 3084 i 3348).


Poseł Adam Rybakowicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Poselskiego Ruch Palikota wobec sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, druki nr 3084 i 3348.

    Projekt dotyczy potrzeby doskonalenia procedury wyborczej, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania organów wyborczych, usprawnienia technicznej strony głosowania oraz wzmocnienia przejrzystości ustalania wyników wyborów.

    9-letnia kadencja członków Państwowej Komisji Wyborczej, wprowadzenie klasyfikowania głosów nieważnych, możliwość rejestracji przebiegu pracy obwodowych komisji przez mężów zaufania po zakończeniu głosowania i przezroczyste urny to tylko kilka propozycji ujętych w prezydenckim projekcie ustawy. Z tymi propozycjami trudno się nie zgodzić. Konieczne są zmiany, szczególnie bardzo ważna jest zmiana dotycząca klasyfikowania głosów nieważnych wraz z uzasadnieniem, szczególnie po ostatnich wyborach samorządowych, kiedy była ogromna liczba głosów nieważnych, co faktycznie zastanowiło opinię społeczną, również mnie. Dodatkowo jedna karta do głosowania zamiast broszurek to też jest konieczna zmiana, której trudno nie poprzeć.

    Niepokoi mnie natomiast zapis proponowany przez podkomisję. Chodzi o art. 42, gdzie dodaje się § 5-7. Mówi się tam, że cała praca obwodowej komisji od podjęcia czynności do rozpoczęcia głosowania oraz od zamknięcia lokalu wyborczego do podpisania protokołu czynności obwodowej komisji wyborczej w obwodach głosowania na obszarze kraju może być rejestrowana przez mężów zaufania z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących. Brakuje zapisu stanowiącego, że mąż zaufania planuje rejestrować pracę komisji poza czasem głosowania i że powinien poinformować komisję o takim zamiarze, co powinno być wpisane do protokołu. W dobie ukrytych i miniaturowych urządzeń rejestrujących przewodniczący obwodowej komisji powinien mieć wiedzę, że cała komisja w danej chwili jest nagrywana przez takie urządzenie i nie dojdzie do nagrywania samego procesu głosowania, co mogło być oczywiście podstawą do unieważnienia głosowania.

    Faktem jest, że ten projekt ustawy nie rozwiązuje wszystkich problemów. Określa m.in. wygląd urny, ale konieczne wydaje się też, żeby była cała standaryzacja lokalów wyborczych, co może powinno być ujęte w formie ustawy, a nie w formie uchwał Państwowej Komisji Wyborczej.

    Biorąc to pod uwagę, jako koło poselskie raczej będziemy skłonni głosować za tym projektem ustawy, aczkolwiek musimy wpierw zapoznać się z poprawkami, jakie zostały złożone przez kluby Platformy oraz Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.


53 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Poprawione sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy