Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druki nr 3581 i 3639).


Poseł Adam Rybakowicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Ruch Palikota pragnę przedstawić oświadczenie koła w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

    Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza w art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dodatkowe zwolnienie przedmiotowe. Rozpatrywany projekt ustawy zmierza do jednoznacznego przesądzenia, że podatkowi od nieruchomości nie podlegają grunty i budynki lub ich części stanowiące własność gminy, z wyjątkiem wyłączonych z tego zwolnienia, czyli zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. Zdaniem Koła Poselskiego Ruch Palikota proponowane zmiany należy uznać za celowe. Dotychczas obowiązujące przepisy doprowadziły do sporych rozbieżności w praktyce tzw. samoopodatkowania gmin. Znaczna część gmin odstępowała od poboru podatków od samych siebie, uznając, że nie podlegają opodatkowaniu, inne gminy na mocy uchwał rad wprowadzały zwolnienia z podatku od nieruchomości należących do gminy, pozostałe gminy pobierały podatek od nieruchomości od samych siebie. Pobieranie przez gminę występującą jako podmiot prawa publicznego podatku od samej siebie, czyli gminy jako podmiotu cywilnoprawnego - właściciela nieruchomości, jest nieuzasadnione. Jedynie oddanie nieruchomości stanowiącej własność gminy w posiadanie zależne, np. na podstawie umowy cywilnoprawnej z innym podmiotem, w szczególności podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, uzasadnia naliczanie podatku od nieruchomości.

    Jako postulat należałoby podnieść zwolnienie z podatku od nieruchomości również gminnych jednostek budżetowych, których proponowana przez Senat zmiana nie obejmuje, w praktyce bowiem gminy zapewniają w planach finansowych tych jednostek, a następnie przekazują tym jednostkom środki finansowe na zapłatę podatku od nieruchomości tylko po to, aby te środki wróciły i zostały ujęte w budżecie gminy jako dochód.

    Reasumując, Koło Poselskie Ruch Palikota popiera jednak inicjatywę zmiany przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w wersji przedłożonej Wysokiej Izbie przez Senat. Dziękuję bardzo.Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


75 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Poprawione sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy