Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

39 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 3660).


Poseł Adam Rybakowicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do wnioskodawców, bo po zapoznaniu się z tym projektem nasuwa się szereg wątpliwości, m.in.: Jak wyliczyć ekspozycję kredytową na potrzeby LTV? Czy bank przeliczy ją według kursu NBP, czy według własnych tabel? Ponadto w umowach walutowych ekspozycja kredytowa jest wyrażana w walucie obcej, np. we franku szwajcarskim. Problemem tutaj jest to, że saldo zostało określone kilka lat temu najczęściej przez przeliczenie pożyczanych złotówek na obcą walutę według dowolnie ustalonych tabel dewizowych banków. Ponadto przy wskaźniku LTV chodzi o określenie wartości nieruchomości. Wiadomo, że będzie musiał to wykonać rzeczoznawca, ale kto poniesie jego koszty? Czy bank, czy kredytobiorca? A co w sytuacji gdy klient sam zleci wykonanie oszacowania, a bank zakwestionuje tę wartość? Dodatkowo projekt nie nakłada na bank żadnego terminu na dokonanie stosownych wyliczeń, przygotowanie projektu umowy oraz jej podpisanie. Takie założenie jest szkodliwe dla klienta i niesamowicie wygodne dla banku. Dziękuję bardzo.Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw


57 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Poprawione sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy