Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Poprawione sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 1640 i 2286).


Poseł Adam Rybakowicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Poselskiego Ruch Palikota wobec poprawionego sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, druki nr 1640 i 2286.

    Nie będę już interpretował tego projektu, bo w dużej mierze będę się powtarzał, ale jednak muszę się do tego przyczepić. Nie wierzę w przypadek, że to poprawione sprawozdanie zupełnie przypadkowo leżało rok. Są wybory. Cieszę się, że są wybory, bo wszystko wskazuje na to, że w końcu coś ruszy w tej sprawie. Dodatkowo chciałbym się przyczepić oczywiście do tej kwoty 7 tys., która jest skandalicznie niska. Poprawki, które zostały zrecenzowane, przedstawione i przez klub Platformy Obywatelskiej, i przez klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, zdają się być satysfakcjonujące, więc wydaje mi się, że jednak naprawią największą wadę tej ustawy. Szkoda, że przy okazji wyborów, mimo że jest to ewidentnie potrzebne, rolnicy dostaną nowy oręż, aczkolwiek jeszcze kilka miesięcy temu w pierwszym czytaniu został odrzucony projekt ustawy zwiększający kwotę wolną od podatku dla wszystkich obywateli naszego kraju.

    Chciałbym jeszcze wskazać, że w dużej mierze ten projekt ciągle nie załatwi sprawy. Z tego też tytułu już w uzasadnieniu do tego projektu jest napisane, że sprzedaż przetworzonej żywności odbywa się obecnie poza legalnym obrotem, w tzw. szarej strefie, i ten projekt tego nie rozwiąże. On ureguluje obrót tymi produktami, ale nie będzie to możliwe bez przyjęcia rozporządzeń, które w podkomisji do spraw sprzedaży bezpośredniej czekają już zaopiniowane i gotowe do podpisu ministra rolnictwa i ministra zdrowia. To by właśnie dopiero otworzyło tę furtkę, żeby można było z mechanizmów, które ta ustawa ewidentnie daje, w pełni skorzystać. Dzisiaj mówimy o naprawdę niewielkiej grupie produktów, do której nie wchodzą takie produkty jak dżemy, konfitury, kompoty. A więc uchwalenie tej ustawy może w wypadku dużej części rolników nic nie zmienić. Oczywiście projekt ten jest potrzebny, pod warunkiem że zostaną przyjęte poprawki podnoszące tę kwotę do 150 tys. Chodzi o kwestię podatku ryczałtowego zaproponowanego przez Platformę, o te ok. 25 tys. zaproponowane przez PSL. Jeżeli te poprawki będę przyjęte, to oczywiście koło Ruch Palikota będzie głosowało za przyjęciem projektu. Dziękuję bardzo.Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Poprawione sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej


135 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy