Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druki nr 3472 i 3573).


Poseł Adam Rybakowicz:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Poselskiego Ruch Palikota wobec sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego, druki nr 3472 i 3573.

    Zmiany w ustawie służą głównie dostosowaniu polskich przepisów do prawodawstwa Unii Europejskiej odnoszącego się do wspólnej polityki rybołówstwa oraz wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. Odnosząc się także do unijnego rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, wspólna polityka rybołówstwa ustanawia zasady zarządzania europejskimi flotami rybackimi i ochrony zasobów rybnych. Ma to zapewnić rybakom ze wszystkich państw Unii Europejskiej równy dostęp do wód i łowisk oraz umożliwić pracę w warunkach uczciwej konkurencji.

    Komisja w trakcie swoich prac przyjęła kilka poprawek, głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. Uczestniczący w posiedzeniu komisji przedstawiciele Zrzeszenia Rybaków Morskich wnioskowali o uściślenie definicji centrum pierwszej sprzedaży. Zrzeszenie chciałoby, aby był to obiekt budowlany, który spełnia odpowiednie wymogi weterynaryjne, jeżeli chodzi o sprzedaż żywności. Ich zdaniem pomogłoby to wyeliminować szarą strefę w handlu rybami.

    Bierzemy powyższe zastrzeżenia pod uwagę. Z chęcią zapoznamy się z poprawkami, które były tutaj złożone. Koło Poselskie Ruch Palikota opowie się za przyjęciem projektu, który jest zawarty w sprawozdaniu komisji, bo niewątpliwie zmiany idą w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego


31 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Poprawione sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy