Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druki nr 3257 i 3350).


Poseł Adam Rybakowicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Poselskiego Ruch Palikota wobec sprawozdania Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, druki nr 3257 i 3350.

    Jak już wszyscy wcześniej mówili, strażakom ochotnikom bezdyskusyjnie należy się zabezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu w trakcie działań ratowniczych lub ćwiczeń, tym bardziej że z obecnych przepisów wynika, że poszkodowany w akcji strażak ochotniczej straży pożarnej, jeśli nie był zatrudniony na umowę o pracę, jest studentem czy bezrobotnym, nie ma prawa do takich świadczeń za czas choroby i rehabilitacji. W okresie niezdolności do pracy jest pozbawiony zabezpieczenia finansowego dla siebie i swojej rodziny, a jednocześnie nie może podjąć żadnego zatrudnienia. Dlatego zasiłki i świadczenia rehabilitacyjne strażakom ochotnikom poszkodowanym podczas akcji ratowniczych po prostu się należą i bardzo dobrze, że w tej chwili uzupełniamy tę lukę prawną, która niewątpliwie była sporym problemem dla strażaków na wsi, szczególnie że wielu z nich jest nieubezpieczonych.

    Tak więc, biorąc pod uwagę potrzebę zmian i obywatelski charakter projektu ustawy, Koło Poselskie Ruch Palikota będzie głosowało za przyjęciem tego projektu. Dziękuję bardzo.Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.


56 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Poprawione sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Adam Rybakowicz - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy