Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Panie Ministrze! PKP InterCity konsekwentnie tnie koszty i likwiduje połączenia. W ostatnim czasie zmiany te szczególnie odczuwają mieszkańcy wschodniej Polski, w tym Białegostoku, Terespola, Białej Podlaskiej. Zmniejszenie liczby połączeń na południowym Podlasiu wpisuje się w tendencję, którą można zaobserwować już od dłuższego czasu. Najpierw zlikwidowano połączenie Szczecin - Terespol, ograniczono kursowanie TLK ˝Kraszewski˝, zlikwidowano połączenie weekendowe InterRegio ˝Bug˝, a teraz ograniczono kursowanie pociągu Warszawa - Mińsk białoruski. Podczas gdy społeczeństwo informowane jest o wprowadzeniu pociągów Pendolino na trasach Polski centralnej i zachodniej, na wschodzie pociągi są likwidowane.

    Do tej pory podróżni z Białej Podlaskiej mogli się dostać do Warszawy rano, już o godz. 3.18, to było najwcześniejsze bezpośrednie połączenie ze stolicą, a o 20.05 z Warszawy Centralnej mogli bez przesiadek wrócić do Białej. Jednak od 15 marca PKP zlikwidowały to międzynarodowe połączenie. Powodem miały być ponoć koszty obsługi składu oraz brak ministerialnej dotacji. Ta sytuacja spowodowała, że ostatni pociąg z Warszawy do Terespola odjeżdża już o godz. 18 i później nie ma żadnego połączenia. Odcięcie tego regionu od połączeń kolejowych pozbawia mieszkańców szansy na dogodny dojazd do stolicy i powoduje dalszą peryferyzację wschodnich regionów.

    W związku z powyższym pytam, jaka była przyczyna wycofania ostatnio pociągu Warszawa - Mińsk białoruski i kiedy w ramach polityki transportowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przewiduje uruchomienie wycofanego pociągu.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki:

    Dziękuję bardzo, panie marszałku.

    Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Udzielając odpowiedzi na pytanie pana marszałka Stefaniuka, chcę zauważyć, iż w przypadku pociągu Warszawa - Mińsk koszty związane z jego funkcjonowaniem, które ponosi przewoźnik, są wyższe niż przychody uzyskiwane z tytułu sprzedaży biletów. Z tego też powodu utrzymywanie tego połączenia wymaga stałego dofinansowywania ze strony ministra właściwego do spraw transportu, czyli ministra infrastruktury i rozwoju, który zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w zakresie międzywojewódzkich, ale także międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich.

    W tym kontekście pragnę zauważyć, że dotacja na pokrycie deficytu jest przekazywana na podstawie umów o świadczenie usług publicznych, w ramach których limit dofinansowania jest ograniczony kwotą określoną w ustawie budżetowej. Niestety w bieżącym 2015 r. limit środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich jest niższy niż w poprzednich latach, co spowodowało, że przewoźnicy po konsultacji z ministrem właściwym ds. transportu byli zobowiązani do rewizji połączeń, które były prowadzone przez PKP InterCity. W kontekście rozmów podyktowanych ograniczoną kwotą środków w budżecie państwa na rok 2015 doszło do zawieszenia pociągu nr 115/116 relacji Warszawa - Mińsk - Warszawa. Chcę jednak powiedzieć, poinformować pana marszałka Stefaniuka, że mimo że to połączenie zostało zawieszone, to wciąż kursuje pociąg ˝Polonez˝ na trasie Warszawa - Moskwa - Warszawa, który w jakiś sposób zapewnia bezpieczeństwo podróżującym z Warszawy w kierunku wschodniej granicy państwa i dalej docelowo do Moskwy. Bardzo dziękuję.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk:

    Otóż, panie ministrze, tutaj troszeczkę brakuje logiki, ponieważ z jednej strony ta linia kolejowa została ostatnio przebudowana, w tej chwili są przebudowywane odcinki dworcowe, a więc państwo ponosi potężne koszty, łoży na proces przebudowy linii kolejowej, a z drugiej strony wycofuje się kolejne pociągi. Przede wszystkim dziś nie można dojechać z okolic Białej i Międzyrzeca Podlaskiego do pracy w Warszawie, a wiele osób dojeżdżało tym pociągiem, chociaż był on za wcześnie. W tej chwili pierwszy pociąg dojeżdża do Dworca Centralnego dopiero o godz. 8.30. Ciągle te rozkłady jazdy się zmieniały, tak że podróżni nie mogli się do nich dostosować. Gdyby rozkłady jazdy były logiczne, że oto ktoś może wyjechać rano, dojechać do pracy w Warszawie na godz. 7, to pociągi byłyby obłożone. W tej chwili jeszcze jest unieruchomiony jeden most na Wiśle (Dzwonek), po prostu są korki, ludzie przerzuciliby się, powiedzmy, na podróżowanie pociągami. Tutaj brakuje logiki, bo państwo i tak ponosi obecnie potężne koszty na rzecz przebudowy odcinków dworcowych, ta linia ma już nowoczesny charakter, a pociągi są wycofywane i podróż koleją zaczyna zamierać. Ludzie po prostu... Nie będzie kursów, nie będzie pasażerów. Trzeba zachęcać ludzi do korzystania z przejazdów tą linią. Ten pociąg być może, w granicach godz. 3 nad ranem, był za wcześnie, proszę sobie wyobrazić, że ludzie dojeżdżali do pracy na godz. 7 czy 8 tym właśnie pociągiem. Gdyby on był, powiedzmy, o godz. 5, to już by pasowało, byłoby większe obłożenie.

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Dziękuję...

    Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk:

    A ja na przykład, jeśli przedłużą się obrady, nie wrócę do domu, bo ostatni pociąg jest o godz. 18, a wiecie, do której trwa posiedzenie Sejmu.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki:

    Bardzo dziękuję, panie marszałku.

    Pół żartem, pół serio, panie marszałku, oczywiście nie chcemy utrudniać panu życia, to nie jest celowe działanie ministra infrastruktury i rozwoju, żeby nie mógł pan wrócić z pracy do domu. Przechodząc do meritum, panie marszałku, oczywiście z dużą satysfakcją przyjmuję pański głos, to jest ważny głos, cieszę się także z opinii, które formułuje pan marszałek, że ta linia permanentnie ulega przebudowie, modernizacji. To jest ważny proces, zapoczątkowany jeszcze w perspektywie na lata 2007-2013. Jestem przekonany, że szereg utrudnień także zniechęcał podróżujących do tego, aby korzystać z transportu kolejowego, ale mam nadzieję, że kiedy zakończą się prace, m.in. na tej linii kolejowej, a także wtedy, kiedy będziemy opracowywać nowy rozkład jazdy - ten proces de facto już się rozpoczął, rozumiem, że głos pana marszałka doskonale wpisuje się w prace nad przygotowaniem nowego rozkładu jazdy na kolejny rok, a właściwie przełom lat 2015/2016, 13 grudnia br. wejdzie w życie nowy rozkład jazdy pociągów - zwiększą się strumienie podróżnych. To jest główny motyw. Być może, jak słusznie zauważył pan marszałek, godzina wyjazdu pociągu ze stacji Białystok była niefortunna i ta komunikacja uniemożliwiała właściwe obłożenie, a zarazem rentowność tej linii kolejowej. Wszystko to weźmiemy pod uwagę, formułując, proponując nowy rozkład jazdy. Mam nadzieję, że ta efektywność ekonomiczna, która także jest nieodzowna, o tym też musimy mówić, będzie na tyle korzystna, że intensywność, liczba pociągów tej relacji będzie także zaspokajała potrzeby podróżujących, polskiego społeczeństwa zamieszkującego wschodnie rubieże państwa polskiego. Bardzo dziękuję.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk:

    Panie Marszałku! Jeszcze jedno słowo. Tu chodzi o pewną politykę transportową, zachęcanie ludzi do podróżowania koleją i dostosowywanie rozkładów jazdy do ich potrzeb. Tu chodzi o Białą Podlaską, a nie o Białystok w moim przypadku, ja swój przykład przedstawiłem tylko w kategoriach żartu, proszę się mną nie przejmować, ja reprezentuję wyborców.

    (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki: Tak zrozumiałem.)Franciszek Jerzy Stefaniuk, Waldemar Sługocki - pytanie z 14 maja 2015 r.

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk, Waldemar Sługocki w sprawie polityki transportowej Polskich Kolei Państwowych


1365 wyświetleń