Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Waldemar Sługocki:

    Dziękuję bardzo, panie marszałku, za umożliwienie zadania pytania.

    Panie ministrze, bardzo dziękuję za odpowiedź. Jak domniemam, odnosząc się do cytowanych przez pana zasad partnerstwa i rotacji, w kolejnej 7-letniej perspektywie Unii Europejskiej ten sekretariat techniczny ponownie będzie po stronie polskiej. Już dzisiaj żywimy taką nadzieję, choć przed nami aż 7 lat tej perspektywy, która przecież 1 stycznia tego roku się rozpoczęła.

    Jeśli pan minister pozwoli, jeszcze jedno fundamentalne pytanie z punktu widzenia polsko-niemieckiego pogranicza i euroregionalnej współpracy prowadzonej na tym pograniczu przez oba lubuskie euroregiony. Mianowicie chciałbym dopytać o program dotyczący Dolnego Śląska, Saksonii i woj. lubuskiego. Czy przewidujecie państwo, aby z małych projektów euroregionalnych korzystały jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane w podregionie NUTS 3 zielonogórskim? Jeżeli tak, to byłaby to ważna informacja nie tylko dla samego Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, ale dla wielu podmiotów ulokowanych po obu stronach granicy, bo przecież te partnerstwa są już realizowane od wielu lat. Bardzo dziękuję.Poseł Waldemar Sługocki - Zapytanie z dnia 06 lutego 2014 roku.


242 wyświetleń